Jezdectvi.info

Kvě 25 2022

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MČR 2022 – Severomoravská oblast

Publikoval do kategorie Severomoravská oblast 749 přečtení

Sekretářka oblasti se obrací na všechny jezdce, kteří si splnili kvalifikaci na MČR 2022, aby své kvalifikace zasílali na e-mail: jarmila.merkova@seznam.cz, a to ve stanoveném termínu, nejpozději 7 dní před uzávěrkou MČR.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MČR 2022

včetně garantů jednotlivých disciplín

Sekretářka oblasti se obrací na všechny jezdce, kteří si splnili kvalifikaci na MČR 2022, aby své kvalifikace zasílali na e-mail: jarmila.merkova@seznam.cz, a to ve stanoveném termínu, nejpozději 7 dní před uzávěrkou MČR.

Kvalifikace musí obsahovat (není jednotný formulář, postačí požadované informace zaslat        e-mailem):

– jméno jezdce, číslo licence,

– název subjektu,

– jméno koně, číslo licence,

– disciplína,

– datum a místo splnění, stupeň obtížnosti soutěže a výsledek,

– soutěže, ve kterých bude jezdec startovat na MČR 2022 (jednotlivci i družstva).

 

Zaslané kvalifikace sekretářka oblasti odešle v kopii garantům jednotlivých disciplín, kteří budou zodpovídat za složení družstev na MČR.

 

Přihlášky na MČR podá sekretářka oblasti za jednotlivé disciplíny hromadně, prostřednictvím JISu. Ustájení si každý z účastníků objednává individuálně.

 

Dále žádáke všechny jezdce, aby zaslali garantům jednotlivých disciplín své velikosti oblečení za účelem objednání reprezentačních polokošil/trik na MČR:

 

SKOKY

Jan Kubrický  e-mail:  jan. kubricky@seznam.cz, vedoucí ekipy děti, junioři: Jan Kubrický

vedoucí ekipy senioři: bude jmenován

PONY

Zdenka Špůrková e-mail: Spurkova.Zdenka@seznam.cz , vedoucí ekipy: Jiří Hruška

DREZURA

Michaela Vajbarová e-mail: Vajbarova.M@email.cz, vedoucí ekipy: Michaela Vajbarová

VŠESTRANNOST

Simona Heidenreichová e-mail: jk.lostice@seznam.cz, vedoucí ekipy: Simona Heidenreichová

VOLTIŽ

Adéla Svobodová e-mail: adela.svobodova@gmail.com, vedoucí ekipy: Adéla Svobodová

SPŘEŽENÍ

Jaroslav Petřek e-mail: linjan@seznam.cz, vedoucí ekipy: Jaroslav Petřek

VYTRVALOST

Kateřina Kyselá e-mail: v.kysela@seznam.cz, —–

REINING

Klára Šálková e-mail: sk.smartranch@gmail.com, vedoucí ekipy: Klára Šálková

 

 

 

Garanti jednotlivých disciplín (případně vedoucí ekip) předají objednávku:

  • na repre oblečení,
  • podsedlové dečky pro koně startující v družstvech,

HROMADNĚ  za svou disciplínu na email: elenakopecka84@gmail.com

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MČR 2022 – Severomoravská oblast