Jezdectvi.info

Úno 07 2011

Programové prohlášení kandidátů OV Severní Morava pro volební období 2011-2014

Publikoval do kategorie Konference 2011 3 451 přečtení

Vážení přátelé,

Dne 7. února 2011 jsme oficiálně započali kampaň kandidátů do OV ČJF Severní Moravy pro volby, které proběhnou 24.3.2011 v Hradci nad Moravicí. Dovolujeme si v krátkosti představit program se kterým Vás chceme oslovit a získat Vaši podporu.

V případě dotazů a dalších informací nás prosím kontaktujte na adrese: volbyov2011@jezdectvi.info

PROGRAM

  1. Jasná komunikace s členskou základnou. OV je zde pro to aby naslouchal problémům členů oblasti a pracoval v jejich prospěch. Jakákoliv aktivita členské základny je podnětem pro práci OV. Pro nadcházející volební období  navrhujeme počet 7 členů v OV. Důvodem pro tento krok je nejen velký počet klubů a členů, ale také velké územní teritorium.  Navrhujeme  OV obsadit těmito funkcemi: předseda, hospodář, sport, mládež, legislativa,komunikace a hobby, spolupráce a rozvoj regionu.Ke konci roku 2010 bylo v severomoravské oblasti 187 subjektů, které sdružují 4 000 členů, /z toho 983 c licencí/a 1 170 koní se sportovní licencí. Tím je druhou největší oblastí v rámci ČJF, která ke konci roku 2010 sdružovala 29 000 členů /z toho 7 500 s licencí/ ve 1 483 subjektech s celkovým počtem 7 575 koní s licencí.
  2.  Přehledná finanční situace v oblasti. Uveřejnění rozpočtu a jeho čerpání na webových stránkách. Jasný přehled a důsledná kontrola finančních toků. V oblasti se na poplatcích vybralo v roce 2010 celkem 1 300 000 Kč a po odvodech do centrály /860 000 Kč/  zůstalo v oblasti 450 000 Kč. Tyto peníze slouží výhradně pro potřeby oblasti. Za poslední 4 roky /1997-2010/zůstalo v oblasti přes 1 500 000 Kč. Peníze, které zůstávají v oblasti použít na podporu mládeže, vzdělávání, oblastních mistrovství a popularizaci jezdectví v naší oblasti. Navrhujeme, aby každý rok prověřil hospodaření oblasti nezávislý auditor.
  3. Podpora sportu,  všech disciplin a na všech úrovních. Sport v naší oblasti není jenom skokové ježdění. Podporovat všechny disciplíny je samozřejmostí. Protože není v silách jednoho člověka zvládnout všechna odvětví našeho sportu, navrhujeme vytvořit poradní orgán pro manažera pro sport, který by byl složen ze zástupců všech disciplin. Jednotliví zástupci by pak spolupracovali při organizaci sportovního dění v oblasti.
  4. Mládež. V mládeži je budoucnost a proto je nejvyšším posláním nás všech ji všemožně podporovat. Pro práci s mládeží by bylo potřeba vyčlenit jednoho člena OVV, protože je tato agenda velice náročná. Zahrnuje všechny disciplíny /voltiž, pony, děti, juniory/ a sportovce do 18 let věku. Je potřeba komunikace s odbornými komisemi ČJF při výběru reprezentantů, účastníků celostátních školení a soustředění a plánování zahraničních výjezdů. Je potřeba vytvořit systém trvalého zájmu o mládež.
  5. Hobby ježdění a amatérští jezdci jsou nedílnou součástí jezdeckého sportu v Čechách na Moravě i ve Slezsku. S nárůstem „hobby ježdění“ je potřebné, aby měli svého zástupce na oblasti. Je důležité, aby jejich hlas byl slyšet i celorepublikově, aby mohlo být vytvořeno více možností pro jejich sportovní vyžití.
  6. Vzdělávání, bezpečnost a legislativa. Jedině vzdělaný jezdec, stavitel, rozhodčí a vlastně každý člen ČJF může sportovně růst a dosahovat úspěchů. Podpora vzdělávání je investice do budoucnosti jezdeckého sportu. I přes to, že existuje mnoho soustředění pořádaných soukromými osobami, je zde stále mnoho možností jak podpořit jezdeckou vzdělanost. S nárůstem počtu koní a jezdců, a to nejen v naší oblasti, se jako velmi důležité jeví podporovat znalosti první pomoci a bezpečnosti práce s koňmi. Nadále je potřeba pokračovat ve školení ch rozhodčích, stavitelů, stewardů. Je důležité zachovat úroveň ZZVJ. V legislativní oblasti je mnoho práce a agendy s pořádáním závodů a vedením celé dokumentace. Je také důležité, aby legislativní práce OVV pomáhala členům se orientovat ve složitých otázkách sportu, veteriny, dopravy apod.
  7. Spolupráce regionů otevírá mnoho možností pro růst jezdeckého sportu. Oblast Severní Moravy sousedí samozřejmě s jinými oblastmi organizovanými v rámci ČJF. Více možností ve všech oblastech skýtá dobrá komunikace s nimi. Nad rámec spolupráce v České republice se zde rýsují možnosti spolupráce s regiony Polska, Slovenska a díky dálnici i stále bližšího Rakouska. I v těchto zemích probíhají různá soustředění, semináře, školení, o kterých však málo víme. I v těchto zemích, a obzvláště v Polsku, se věnují „hobby ježdění“, další možnost sportovního vyžití pro amatéry a hobby jezdce. Proto je důležité, aby se věnovala pozornost rozvoji a spolupráci mezi těmito regiony. Součástí rozvoje regionu je také jeho prezentace v ČR i v zahraničí. Spolupráce s tiskem a médii /internet, televize, rozhlas/ je stále možné zlepšovat. V dnešní době je hodně regionálních zpravodajství, která potřebují naplnit zajímavým obsahem. Jezdectví tyto možnosti nabízí. Důležitou složkou, která patří do spolupráce je oblast hipoterapie,  která sice není zastřešována ČJF, ale svým působením zasahuje do dění jezdeckého sportu.

 

Kandidáti:

Bauer Richard, kandidát na člena OV

Biolková Iveta, kandidát na člena OV

Hrnčíř David, kandidát na člena OV

Kincl Jaroslav, kandidát na člena OV

Ohnheiser Martin, kandidát na člena OV

Šalek Radovan, kandidát na předsedu OV

Vachutka Ladislav, kandidát na člena OV

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Programové prohlášení kandidátů OV Severní Morava pro volební období 2011-2014