Jezdectvi.info

Úno 12 2011

Kandidáti do OV ČJF Severní Morava

Publikoval do kategorie Konference 2011 4 813 přečtení

Dne 24.března 2011 proběhne konference Severomoravské oblasti ČJF. Rok 2011 je v ČJF rokem volebním a to i do orgánů oblasti. Dovolujeme si představit náš tým kandidátů do OV ČJF.  Všichni navrhovaní členové splňují požadavky stanovené čl. IV.1.5 Stanov ČJF,  a Volebního řádu – konference oblasti ČJF. Vyzýváme Vás k účasti na oblastní konference a zdvořile Vás žádáme o podporu našich kandidátů jako celku.

 

Náš program můžete najít na ZDE

Kandidáti do OV ČJF Severní Morava

Iveta Biolková – kandidát na člena OV ČJF

Vždy jsme byli silná oblast,  na kterou jsem byla hrdá, proto mi není lhostejný její osud.V jezdeckém sportu jsem se zabývala voltiží, poté pony sportem. Severomoravská oblast má stále skoro největší pony základnu v republice.

Mám se svým týmem 10 leté zkušenosti s pořádáním a organizací závodů skokových, ale i drezůrních a vozatajských. Pokud budu zvolena,  chci se zasadit o rozšíření mládežnické základny ve všech disciplínách, hlavně zpřístupněním oblastních mistrovství pro větší počty účastníků.

Prosazuji zvýšení počtu členů OV z pěti na sedm z důvodu rozšíření oblasti co do počtu koní a jezdců.

David Hrnčíř – kandidát na člena OV ČJF

Jezdecký sport zažil v porevolučním období nebývalý rozvoj. V klubové, nebo chcete-li soukromé sféře, se nám tento značný boom podařilo poměrně úspěšně zachytit (do Česka se dostává zajímavý koňský materiál, pronikají zde světoví výrobci či dodavatele jezdeckého vybavení, budují se kvalitní jezdecké areály). Je ovšem oblast našeho sportu, kde se tyto změny projevily jen velmi sporadicky nebo dokonce vůbec. Tou oblastí je jakési „servisní“ zázemí, tedy Mateřská ČJF a její Oblastní Výbory. V naší severomoravské oblasti (mimochodem druhé největší v ČR) byl za poslední roky nebývalý nárůst jezdecké populace. Vzniklo mnoho nových klubů, přibylo mnoho koní, značně se rozrostla členská základna. Jsem přesvědčen, že OV by měl aktivněji spolupracovat s kluby, měl by svým členům poskytnout více informací a služeb. Pokud budu do OV zvolen, chci se zaměřit především na problematiku spolupráce naší oblasti se svými sousedy, ať už českými či zahraničními a dále pak na rozvoj oblasti jako takové. Jsem přesvědčen, že je mnoho možností jak naší jezdecké oblasti pomoci..

Jaroslav Kincl – kandidát na člena OV ČJF

Jsem připravený podpořit jezdectví v naší oblasti svými zkušenostmi z jiných sportů. Jsem přesvědčen, že provázanost mnoha sportovních odvětví je důležitý faktor pro rozvoj jakéhokoliv sportu. Mohu přinést jiný pohled na dění v ČJF. Mou snahou je také propagovat v médiích naši oblast a všechny její subjekty. Mám bohaté zkušenosti s organizací a pořádáním různých závodů, soutěží (i skokových), publikuji články o koňských stájích a pravidelně spolupracuji s odborným jezdeckým tiskem, především s časopisem Jezdectví.

Martin Ohnheiser – kandidát na člena OV ČJF

Mým cílem je jasná a přehledná finanční situace naší oblasti, snaha o zajištění finančních zdrojů prostřednictvím reklam, sponzorů, médií ale i využití peněz z různých fondů pro rozvoj jednotlivých sportovních disciplín. Uveřejnění rozpočtu a jeho čerpání na webových stránkách. Důsledná kontrola finančních toků. V oblasti se na poplatcích vybralo v roce 2010 celkem 1 300 000 Kč a po odvodech do centrály /860 000 Kč/  zůstalo v oblasti 450 000 Kč. Tyto peníze slouží výhradně pro potřeby oblasti. Za poslední 4 roky /2007-2010/zůstalo v oblasti přes 1 500 000 Kč. Tyto peníze použít na podporu mládeže, vzdělávání, oblastních mistrovství a popularizaci jezdectví v naší oblasti. Navrhuji, aby každý rok prověřil hospodaření oblasti nezávislý auditor. Dále bych rád využil svých znalostí a kontaktů v okolních státech pro podporu užší spolupráce všech disciplín.

Richard Bauer – kandidát na člena OV ČJF

Protože bych rád přispěl svými dlouholetými zkušenostmi k růstu naší oblasti a to především na poli vzdělávání, rozhodl jsem se kandidovat do OV ČJF.
Rád bych se podílel na větší informovanosti všech členů  a to především v oblasti výkladu pravidel, bezpečnosti práce s koňmi a legislativou nutnou k pořádání závodů . 
V současné době se věnuji rozhodování a technickému zajištění sportovních akcí.
Prosazuji zvýšení počtu členů OV na 7 a to především pro velkou členskou základnu oblasti.

Radovan Šalek – kandidát na předsedu OV ČJF

Není mi lhostejný osud České jezdecké federace. Protože chci pomoci k dalšímu rozvoji našeho sportu, rozhodl jsem se kandidovat do OV ČJF Severomoravské oblasti. Práci v oblasti považuji za základní kámen pro rozvoj a fungování celé jezdecké federace. Mám mnohaleté zkušenosti v jezdeckém sportu, kde se v současné době se věnuji rozhodování a vzdělávání a to hlavně v oblasti stewardingu. Pokud budu zvolen, budu prosazovat zprůhlednění a zjednodušení řízení oblasti, a samozřejmě důslednou kontrolu.. Prosazuji zvýšení počtu členů OV z 5 na 7, z důvodů velikosti oblasti a počtu členů a koní.

Ladislav Vachutka – kandidát na člena OV ČJF

Pro svoji kandidaturu jsem se rozhodl, protože se chci, jako člověk vázaný na oblast Olomoucka a Šumperska, více zapojit do dění v OV ČJF. Svým hlasem chci přispět k tomu, aby členská základna této části Moravy měla možnost se na veškerém dění podílet. Moje působení v jezdeckém sportu je dlouholeté. K tomuto sportu se zařadila celá moje rodina, a proto vím, jaké je kráčet krok po kroku k vyšším metám. Svými letitými zkušenostmi chci dopomoci k rozvoji v oblasti sportovních aktivit.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kandidáti do OV ČJF Severní Morava