Jezdectvi.info

Bře 01 2011

Pravidla 2011

Publikoval do kategorie Pravidla 2 479 přečtení

 ČJF vydala změny pravidel pro rok 2011. V článku najdete výtah důležitých změn a pravidla ke stažení. Platnost těchto změn je od 1.4.2011.

Ke stažení :

Všeobecná pravidla

Skoková pravidla

Drezurní pravidla

Pravidla spřežení

Pravidla všestrannosti

 

Důležité změny všeobecných pravidel od 1.4.2011 :

 

N2.3. V mistrovských soutěžích, kteréhokoli stupně (klubu,okresu, oblasti, ….), může startovat pouze jezdec, člen České jezdecké federace, který je občanem ČR, a je registrován za klub/subjekt registrovaný v dané oblasti / okresu / klubu/ …..

 N3.9. Na pony závodech včetně MČR může stejná dvojice (ponya jezdec startovat v disciplině skoky a drezura v jednom dni) 

 N5.2. Při národních závodech je přidělení identifikačních čísel všem zúčastněným koním povinné a kůň se nesmí pohybovat v prostoru závodiště bez tohoto čísla. Číslo je přiřazeno pořadatelem, a vlastní identifikační číslo si je povinnen zajistit každý soutěžící sám.

 

N7.5. Pořadatel může v případě, kdy přihlášená dvojice nestartuje a její start nebyl přihlašovatelem odvolán do termínu uzávěrky prezentace, požadovat startovné. 

 

N10.10. Střet zájmů. Na národních závodech nemůže být členem sboru rozhodčích žádný blízký příbuzný, majitel koně nebo trenér startujícího jezdce nebo koně ve všech soutěžích se subjektivním  rozhodováním (drezúra, hodnocení stylu, voltiž, reining apod. u skokových soutěží toto omezení platí u rozhodčího u vodního příkopu). Za trenéra je považována ta osoba, která koně nebo jezdce trénuje více než jedenkrát týdně.

 

Důležité změny skokových pravidel od 1.4.2011 :

 

Článek 203 – Zvonec

1.2. jako znameni ke startu a spuštěni odpočitavani 45 sekund na ukazateli (světelne tabuli).

 NU- Dle rozhodnuti hlavniho rozhodčiho může byt tento časovy limit zkracen na 30 s. O teto skutečnosti musi byt informovani všichni soutěžici prostřednictvim planku parkuru.  

Nastaveni 45 sekund šetři čas soutěže před startem jezdců na parkuru. Sbor rozhodčich může toto odpočitavani přerušit jako důsledek nepředvidanych okolnosti. Jako jsou např.neposlušnosti, pady apod. ( ale nejen ty), ktere se staly po spuštěni časomiry a před projetim soutěžiciho startovni čarou ve spravnem směru, nejsou penalizovany. Druhe projeti startovni čary ve spravnem směru po zazněni zvonce a před skokem prvni překažky, je hodnoceno jako neposlušnost. Při nepředvidanych okolnostech ma sbor rozhodčich, podle sveho uvaženi a pokud to vyžaduje situace, pravo neaktivovat , nebo zrušit začatek startovaci procedury, a dat nove znameni k novemu odpočitavani. 

 Článek 243 – Špatné zacházení při práci s koňmi

( 1 ) Každy čin nebo serie činů, ktere podle miněni sboru rozhodčich budou posouzeny jako špatne zachazeni s koňmi budou v souladu s Všeobecnymi pravidly potrestany jednim, nebo vice tresty z nasledujicich možnosti:

Žluta varovna karta ( viz čl. 242.1 a čl. 142 VP)
Vyloučeni
Pokuta
Diskvalifikace 

(5 )

  • · Bič nesmi byt použit jako průchod jezdcovy nalady. Takove použiti je vždy ohodnoceno jako nadměrne
  • · Bič nesmi byt použit po vyloučeni nebo na koně, ktery skočil posledni překažku na draze
  • · Bič nesmi byt nikdy použit „shora“, (t.j. bič v prave ruce byl použit na levem boku a pod.). Použiti biče na hlavu koně a pod., je vždy ohodnoceno jako nadměrne použiti · Kůň by neměl nikdy byt udeřen vice než třemi udery při jakemkoliv incidentu. Jestli je kůň zraněn na kůži po uderu bičem, je to hodnoceno jako jeho nadměrne použiti · Soutěžici, ktery zneuživa, nebo nadměrně použiva bič, může byt, podle uvaženi sboru rozhodčich diskvalifikovan, a může mu byt uložena pokuta podle uvaženi sboru rozhodčich..

 257.2.4. Pro všechny soutěže mladych koni ( pěti, šesti a sedmiletych koni) na mezinarodnich skokovych soutěžich: Všechny kamaše zadnich nohou musi mit maximalni vnitřni delku 15 cm a minimalni vnějši delku 5 cm. Přičemž musi byt dodrženy všechny nasledujici podminky.

  • · vnitřni čast ochrannych kamaši musi byt hladka
  • · upevněni musi byt VELCRO, nesmi byt použity hačky nebo řeminky
  • · obla pevna čast ochrannych kamaši musi byt umistěna kolem spěnkoveho kloubu
  • · žadna dodatečně dodělana čast nesmi byt použita ve spojeni s ochranou kamaši

NÚ- čl.257.2.4 – platí pro všechny soutěže vypisované pro mladé koně věkové kategorie čtyři, pět, šest a sedm let včetně KMK. Pro ostatní národní závody neplatí

 

Důležité změny drezurních pravidel od 1.4.2011 :

 

Článek 425 – Losování startovního pořadí

NÚ-Hlavní rozhodčí musí zabezpečit aby mezi starty jednoho soutěžícího byla alespoň jedna hodina.Při národních soutěžích platí toto ustanovení mimo případ, kdy dojde k jiné dohodě mezi OV a jezdcem(nebo trenérem či majitelem)koně. 

 Článek 429 – Obdélník a cvičný prostor

(11) Přerušení. V případě jakéhokoliv technického nedostatku , který naruší průběh soutěže rozhodčí v C přeruší úlohu zazvoněním zvoncem. Stejný postup je doporučen v jasném případě vnějšího narušení soutěže. Během extremních povětrnostních podmínek, nebo v jiných extremních případech může rozhodčí v C přerušit úlohu. Také TD nebo OV mohou navrhnout rozhodčímu v C zastavit soutěž. Takto postižený jezdec se může vrátit k dokončení úlohy, když to podmínky dovolí a po vyzvání rozhodčím v C. Pak se jezdec může rozhodnout, jestli bude opakovat úlohu od začátku, nebo bude pokračovat od cviku, kde byla jeho úloha přerušena. Všechny známky udělené před přerušením platí.  

 Jezdectvi.info:  Sadu startovních čísel si můžete pořídit např. ZDE
Pokud najdete další obchody se startovními čísly pro koně, je možné vložit odkaz do komentáře pod článkem

2 komentář(e)(ů)