Jezdectvi.info

Dub 13 2015

Kurz stylových rozhodčích 2015

Publikoval do kategorie ČJF,Severomoravská oblast 1 119 přečtení

ČJF pořádá kurz pro stylové rozhodčí v roce 2015

Vzdělávání stylových rozhodčích ve vzdělávacím projektu Styl Šampionát 2015

 

 1. 1.      Koncepce a podmínky pro získání kvalifikace

Vzdělávání kandidátů na stylové rozhodčí bude zahájeno vstupním školením. Dále budou uchazeči pod vedením garantů konat praxi v průběhu roku a na závěr absolvují podzimní školení a závěrečné zkoušky.

Podmínky pro získání kvalifikace:

 • Licence rozhodčí + licence instruktor (trenér) minimálně 1 rok
 • Absolvování vstupního školení.
 • Praxe – stínové rozhodování pod vedením školitele.
 • Závěrečné zkoušky.

 

 1. 2.      Jednotlivé části

 

Vstupní školení

Vzdělávání stylových rozhodčích bude zahájeno vstupním školením uchazečů, které se uskuteční v areálu JK Equus Kinsky Hradišťko u Sadské 29-30. 5. 2015. Lektorem bude Ing. Jan Šíma. Vstupní školení se bude skládat z teoretické a praktické části (seznámení s pravidly, koncepcí stylového skákání, hodnocení předváděných parkurů) viz:

 

Pátek 29. 5. 2015, začátek ve 14:00, předpokládaný konec v 19:00

 

1)      Úvod

2)      Význam a poslání stylových soutěží, jejich propagace, zařazení do systému výcviku jezdce a do systému organizace a pořádání závodů. (1 hodina)

3)      Výcvik jezdce začátečníka. (1 hodina)

4)      Skokový výcvik jezdce s důrazem na správné návyky- poukázání na chyby, kterých se jezdci dopouští ať v sedu, či ve vedení koně a způsoby jejich odstranění. Pro stylové rozhodčí je velmi důležité umět toto vysvětlit. (1 hodina)

5)      Rozbor hodnotících ukazatelů a míra jejich důležitosti ve vztahu k hodnocení. Rozfázování jízdy po parkuru a hodnocení jednotlivých úseků – jejich důležitost a význam ve vztahu k hodnocení. (1 hodina)

6)      Způsob hodnocení + slovní vyjádření a zápis do protokolu. (1 hodina)

 

 

 

 

Sobota 30. 5. 2015, začátek v 8:00, předpokládaný konec ve 12:00.

 

1)      Způsob stavby parkurů pro stylové soutěže. (1 hodina)

2)      Posouzení podle videa nebo in natura – nácvik mluveného projevu. Podle možností lze realizovat třeba i při závodech bude-li první část semináře v pátek odpoledne a v sobotu soutěže na styl, nebo figuranti na cvičném parkuru. (2-4 hodiny)

 

 

Konání praxe během roku

Skoková komise vybere z řad stávajících stylových rozhodčích garanty, pod jejichž vedením budou uchazeči konat povinnou praxi v průběhu roku. Každý uchazeč musí splnit praxi stínovým rozhodováním nejméně na 3 závodech (minimálně 8 soutěží, z toho 2 soutěže pony).

 

Závěrečné školení a zkoušky

Na konci sezóny proběhne vícedenní závěrečné školení a zkoušky:

 

 • Zopakování látky a rozbor případných dotazů a zkušeností během konání praxe
 • Písemný test z pravidel o stylových soutěžích
 • Ústní zkouška k tématu stylové soutěže a jejich rozhodování
 • Vlastní rozhodování včetně protokolu (popř. písemných poznámek) na figurantech
 • Ústní obhajoba svého rozhodování

 

Před konáním zkoušek uchazeči předloží potvrzenou praxi podepsanou garantem a hl. rozhodčím daných závodů, kde byla praxe plněna. Úspěšní uchazeči budou zapsáni na seznam stylových rozhodčích.

 

 

 1. 3.      Cena školení a ubytování

 

Vstupní školení je zpoplatněno částkou 500,- Kč, která bude vybírána na místě v hotovosti.

Ubytování je možno objednat u p. Libuše Pulpánové, tel.: 776057706, js@equus-kinsky.cz

 

 

 1. 4.      Přihlášení

 

Uchazeči se mohou přihlásit nejpozději do 20. 5. 2015 na emailové adrese santaventino@centrum.cz, do kopie roman.drahota@email.cz

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kurz stylových rozhodčích 2015