Jezdectvi.info

Říj 07 2015

Státní podpora sportu 2016

Publikoval do kategorie Informace 1 252 přečtení

vzhledem k závažným skutečnostem, které nastaly ve věci administraci dotačních Programů VIII a P-IV na r. 2016 (změna v termínech při předkládání žádostí a nová tabulka u Programu VIII) uvádím níže tyto změny. V této souvislosti Vás zdvořile žádám, že pokud jste se rozhodli podat žádost na výše uvedené dotační programy přes Českou unii sportu, abyste se výlučně obrátili na servisní centra sportu ČUS v příslušných okresech našeho kraje.

 

Takže:

 

Po uveřejnění podmínek a podkladů pro podávání žádostí o neinvestiční dotace na rok 2016 (16. 9. 2015), uveřejnilo MŠMT bez upozornění v dalším období na svých stránkách některé podklady, které vykazují změny proti původně uveřejněným materiálům.

 

1) Změna tabulky MŠMT pro program VIII 2016.

 

–          na konec tabulky byl nově přiřazen sloupec 30 (AK) s textovým označením „Poznámky“ s tím, že na základě požadavku uveřejněného MŠMT dne 25. 9. 2015 je nutné, aby koneční žadatelé (TJ/SK) v tomto sloupci „uváděli jednotlivé druhy sportu s počtem dětí“. Nová tabulka pro program VIII s uvedeným sloupcem „Poznámky“ je umístěna v příloze tohoto mailu a byla změněna i na internetových stránkách ČUS a MS KO ČUS.

Podle informací uveřejněných MŠMT dne 25. 9. 2015 bude podpora z programu VIII poskytována pouze takovým TJ/SK, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.

 

2) Změna termínu pro podání žádostí.

 

–       na základě Informace k vyhlášeným programům „Státní podpory sportu pro rok 2016“ pro neinvestiční dotace, uveřejněné MŠMT dne 25. 9. 2015, je termín pro podání žádostí Sportovních organizací (ČUS) a národních sportovních svazů prodloužen do 31. října 2015.  Na základě této skutečnosti se termíny pro předkládání žádostí TJ/SK v rámci ČUS mění:

 

Program IV – údržba a provoz sportovních zařízení.

 

Žádosti České unii sportu, z.s. (pro ČUS, ČJF, ČSC, ČSK, ČSOS a FAČR) podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu (OS ČUS).  Prostřednictvím ČUS podávají žádosti jednooborové i víceoborové  TJ/SK s jednoúčelovým i víceúčelovým sportovním zařízením.

 

S tím, že doklady dle bodu a) – formulář žádosti, d) – tabulku MŠMT k programu IV  a i) – přílohovou tabulku SK/TJ s předběžným rozpočtem,je nutné zaslat v elektronické podobě příslušnému OS ČUS nejpozději do 19. října 2015.  

 

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) – tabulky MŠMT k programu IV  a i) – přílohové tabulky SK/TJ s předběžným rozpočtem, musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS ČUS – nejpozději však do 30. listopadu 2015.

 

 

Ostatní údaje v dokumentech ČUS souvisejících s podáváním žádostí o neinvestiční dotace  na rok 2016 zůstávají v současné době beze změn.

 

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních Klubech

 

Žádosti České unii sportu, z.s. podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu (OS ČUS).

 

S tím, že doklady dle bodu a) – formulář žádosti na program VIII, d) – tabulku MŠMT k programu VIII a f) – přílohovou tabulku SK/TJ na program VIII. s předběžným rozpočtem,  je nutné zaslat v elektronické podobě příslušnému OS ČUS nejpozději do 19. října 2015.  

 

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) – tabulky MŠMT k programu VIII a f) – přílohové tabulky SK/TJ na program VIII. s předběžným rozpočtem, musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS ČUS– nejpozději však do 30. listopadu 2015.

 

 

Hezký den J

 

 

Jiří Vlček

servisní centrum sportu

místopředseda

MS krajské organizace

České unie sportu
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava
mskraj.cus@volny.cz

tel. 596625756, 602979028

http://msk.cuscz.cz

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní podpora sportu 2016