Jezdectvi.info

Led 28 2016

Školení stylových rozhodčích

Publikoval do kategorie ČJF 939 přečtení

slovan4.-.6.3.2016 proběhne v areálu TJ Slovan Frenštát p.R. školení stylových rozhodčích pro skoky

Pozvánka na školení stylových rozhodčích v období únor/březen 2016

 1. 1.      Cíle a systematika vzdělávání

Cílem ČJF je prostřednictvím stylového skákání podporovat rozvoj správných návyků, techniky a myšlení jezdců v parkurovém sportu. Za tímto účelem ČJF organizuje soustavné vzdělávání stylových rozhodčích, pro něž od roku 2016 platí povinné doškolování 1x za 2 roky. V tomto roce proběhnou dvě doškolení stávajících stylových rozhodčích a zároveň bude otevřen kurz pro nové rozhodčí. Rozhodčí se mohou přihlásit na jakýkoliv z níže uvedených termínů.

 

 1. 2.      Místa a termíny školení

19. – 21. 2. 2016   Jezdecká škola Equus Kinsky, Hradišťko u Sadské

ubytování: 776957706, js@equus-kinsky.cz

 

4. – 6. 3. 2016       TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm

ubytování: 603733154, info@tjslovan.cz

 

 1. 3.      Školitelé

Školení proběhne pod vedením zahraniční lektorky Ines Bejdl (Rakousko), se kterou ČJF navázala dlouhodobou spolupráci. Asistenty lektorky jsou Ing. Jan Šíma (pro termín v Hradišťku u Sadské) a Jan Kubrický (pro termín ve Frenštátě pod Radhoštěm).

 

 1. 4.      Předpokládaný program školení
 2. den (pátek)

Začátek ve 14:00 proběhne prezentací účastníků, dále:

–          zahájení semináře a úvodní slovo

–          vývoj stylového skákání, význam, cíle a poslání stylových soutěží

–          skokový výcvik jezdce s důrazem na správné návyky, nalezení správného stylu

–          rozbor hodnotících ukazatelů,

–          příklady, demonstrace na obrázcích, důležité detaily, nejčastější chyby,

–          rozbor hodnotících ukazatelů, způsob hodnocení a zápis do protokolu, metodika nalezení správného ohodnocení

–          úvod praktické části, praxe hovoření do mikrofonu a vysvětlení hodnocení

Společná večeře

Otevřená diskuze se školitelkou a mezi rozhodčími, výměna poznatků z praxe

 

 1. den (sobota)

Začátek v 9:00     

–          způsob stavby parkuru pro stylové soutěže (vzdálenosti, jednotlivé překážky apod.)

–          projití postaveného parkuru společně se stavitelem

–          nejvhodnější pozice pro umístění stanoviště rozhodčího

–          praktická část s posuzováním v rámci parkurových závodů

–          práce ve skupinách (cvičení k určení správného hodnocení v limitovaném čase včetně zdůvodnění a rozboru chyb)

–          otevřená diskuze, závěr doškolování

 

 1. den (neděle) – povinné pouze pro nové kandidáty na stylové rozhodčí

Začátek v 9:00

–          zopakování nejdůležitějšího základu problematiky stylového skákání a detailnější rozbor jednotlivých témat dle dotazů

–          praktická část s posuzováním a hovořením do mikrofonu

–          práce ve skupinách (určení správného hodnocení a zdůvodnění)  

 

Program a jeho posloupnost v jednotlivých dnech může být lehce upravena lektorkou.

 

 1. 5.      Poplatek

Školení je přístupné nejen stylovým rozhodčím, ale i trenérům a instruktorům jezdectví za následující poplatek:

–          noví kandidáti na stylové rozhodčí uhradí poplatek 1.500,- Kč

–          stávající rozhodčí uhradí poplatek 500,- Kč

–          přihlížející trenéři a instruktoři jezdectví uhradí poplatek 200,-Kč

Poplatek je splatný předem na účet ČJF. Po zaslání přihlášky budou přihlášeným zaslány platební pokyny. Přihláška je platná až po připsání částky na účet.

 1. 6.      Přihlášky

Jmenovité přihlášky lze zaslat na email asistent1@cjf.cz a to nejpozději do 10. 2. 2016 (Hradišťko u Sadské) a 19. 2. 2016 (Frenštát pod Radhoštěm)

 

 

Vzdělávání a doškolování stylových rozhodčích

 1. I.                    Vzdělávání nových kandidátů
 2. 1.      Koncepce a podmínky pro získání kvalifikace

Vzdělávání kandidátů na stylové rozhodčí bude zahájeno vstupním školením. Dále budou uchazeči pod vedením garantů konat praxi v průběhu roku a na závěr absolvují podzimní školení a závěrečné zkoušky.

Podmínky pro získání kvalifikace:

 • Licence rozhodčí
 • Absolvování vstupního školení.
 • Praxe – stínové rozhodování pod vedením školitele
 • Závěrečné zkoušky.

 

 1. 2.      Jednotlivé části

Vstupní školení

Vzdělávání stylových rozhodčích bude zahájeno vstupním školením uchazečů v následujících termínech:

19. – 21. 2. 2016         Hradišťko u Sadské

4. – 6. 3. 2016             Frenštát pod Radhoštěm

 

Dále viz pozvánka na školení.

 

Konání praxe během roku

Skoková komise vybere z řad stávajících stylových rozhodčích garanty, pod jejichž vedením budou uchazeči konat povinnou praxi v průběhu roku. Každý uchazeč musí splnit praxi stínovým rozhodováním nejméně na 3 závodech (minimálně 8 soutěží, z toho 2 soutěže pony).

 

Závěrečné školení a zkoušky

Na konci sezóny proběhne vícedenní závěrečné školení a zkoušky:

 

 • Zopakování látky a rozbor případných dotazů a zkušeností během konání praxe
 • Písemný test z pravidel o stylových soutěžích
 • Ústní zkouška k tématu stylové soutěže a jejich rozhodování
 • Vlastní rozhodování včetně protokolu (popř. písemných poznámek) na figurantech
 • Ústní obhajoba svého rozhodování

 

Před konáním zkoušek uchazeči předloží potvrzenou praxi podepsanou garantem a hl. rozhodčím daných závodů, kde byla praxe plněna. Úspěšní uchazeči budou zapsáni na seznam stylových rozhodčích.

 

 1. II.                  Doškolování stávajících stylových rozhodčích

Teoretická část

Stylový rozhodčí se musí účastnit doškolování alespoň 1x za 2 roky.

Praktická část

Praktickou část prokazuje rozhodčí vlastním rozhodováním v průběhu 2 let minimálně na 1 skokových závodech ve funkci stylového rozhodčího nebo asistencí stylovému rozhodčímu, který je garant vybraný skokovou komisí viz výše, na 2 skokových závodech potvrzených od hlavního rozhodčího.

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školení stylových rozhodčích