Jezdectvi.info

Dub 22 2017

1.5.2017 XXII.ročník Výstavy koní na Valašsku

Publikoval do kategorie Akce 572 přečtení

valasskoSrdečně zveme na XXII.ročník Výstavy koní na Valašsku, která se uskuteční v tradičním termínu 1.května v areálu JK Valašsko na Prostřední Bečvě. V rámci jejího programu proběhne i 1.kolo II.ročníku MSRŠ pro pony. Zárověň přijměte pozvání na Kombinované soutěže jedno a dvojspřeží chladnokrevných koní, které jsou zároveň kvalifikací na MČR 2017 a proběhnou v JK Valašsko 30.dubna 2017.

plakát 1.5.2017

plakát 30.4.2017

 

XXII. ROČNÍK VÝSTAVY KONÍ NA VALAŠSKU

 

rozpis

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Pořadatelé:     Spolek chovatelů koní Valašska z.s, a Jezdecký klub Valašsko z.s. Prostřední Bečva 461

 

 

Datum konání:  30. dubna 20171. května 2017

                                  

 

Místo konání: areál JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56

Předvadiště  i kolbiště: travnaté

 

Komisaři:       Komise výstava: Aleš Fiala, Ing. Roman Klos, MVDr. Josef Živníček, Stanislav Hošák Jan Blizňák,

Rozhodčí pony: Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

Rozhodčí vozatajských soutěží: František Nedbálek

 

Lékařskou službu: zajistí MUDr. Marie Kjeronská

Veterinární službu: zajistí  proti úhradě za provedené úkony MVDr. Miloslav Krupa

 

Občerstvení: zajištěno formou bufetu v prostoru areálu.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Program:

 

 

Vozatajská soutěž

 

neděle 30.dubna  2017

 

8.30 – Prezentace a prohlídka trati

9.00 – Kombinovaná soutěž pro chladnokrevné koně – jednospřežní a dvojspřeží:  Dle pravidel ASCHK ČR  Startovné 300,- Kč. Soutěž je zároveň kvalifikačním kolem na MČR 2017

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

XXII. ročník výstavy koní na Valašsku

 

pondělí 1.května 2017

 

 

8.00    – prezentace účastníků

9.00     – zahájení výstavy, předvádění a hodnocení koní dle jednotlivých kategorií na travnatém předvadišti JK Valašsko

– jezdecké ukázky

 

Umístění na 1. -5. místě obdrží pohár a flot, všichni vystavující obdrží účastnický flot. Poplatek za každého vystaveného koně 100,-Kč (členové SCHK Valašska zdarma) – dohlášení po termínu: doplatek 100,-Kč i pro členy SCHK Valašska

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 

II.ročník Moravský Show and Ride šampionát pony – 1.kolo

pondělí 1.května 2017

 

od 8.00           – prezentace účastníků

10.30                        – zahájení jednotlivých soutěží v kryté jezdecké hale JK Valašsko

 

 

Seriálová soutěž, která bude mít 5 kol. Body se sbírají za umístění ve speciálních výstavních třídách (SVT) Lead Rein, First Ridden a Mladý vystavovatel. Moravský Show and Ride šampionát (MSRŠ) je vypisován samostatně pro každou z následujících kategorií:

a)Shetland pony (SHP)

b)Velšská plemena a WPBr (Welsh)

MSRŠ se koná pod záštitou a za podpory Svazu chovatelů shetlandských pony a Českého svazu chovatelů velšských koní ve spolupráci s pořadateli jednotlivých kol.

 

Podmínky účasti:

Pony:

-otevřeno pro SHP standart i mini typ s PP, nebo zapsané v české plemenné knize Shetland pony, klisny a valachy 4leté a starší,

-otevřeno pro velšská plemena pony, cob a WPBr s PP, klisny a valachy 4leté a starší.

-Třídy Lead Rein se mohou účastnit pony do KVH 122 cm včetně.

-Třídy First Ridden se mohou účastnit pony do KVH 137 cm včetně.

-Třídy Mladý vystavovatel se mohou účastnit výše uvedená plemena bez omezení KVH.

Povolené úpravy ponyho:

a)Shetlandský pony: hříva může být zapletená, stříhání hřívy se nedoporučuje. Pony, kteří byli oholeni za účelem zimní přípravy, se třídy účastnit mohou. Nové holení koní před jarními výstavami a v průběhu sezony není povoleno.

b)Velšská plemena a WPBr: Dlouhé chlupy pod čelistí a chlupy vyčnívající z uší mohou být přiměřeně zastřiženy. Chlupy (hmatové vousy) okolo nozder a huby lze rovněž zastřihnout. Pokud jsou hříva a ohon velmi husté, mohou být za účelem zvýraznění krku a zádi přiměřeně ztenčeny. Ohon by měl vypadat co nejpřirozeněji, neměl by být zastřižený. U sekcí A, B, C a D se hříva nezaplétá (s výjimkou jednoho tenkého copánku za ušima), u WPBr by hříva měla být zapletena. Pony, kteří byli oholeni za účelem zimní přípravy, se třídy účastnit mohou. Nové holení koní před jarními výstavami a v průběhu sezony není povoleno.

Soutěžící:

MSRŠ je otevřen pro děti a juniory od 3 do 16 let věku (dítě je tříleté, nebo šestnáctileté celý kalendářní rok, ve kterém dosáhlo tohoto věku). Věkové rozmezí pro účast v jednotlivých soutěžích je následující:

  • pro účast ve třídě Lead Rein je věkový limit jezdce od 3 do 9 let, vodič musí bý ve věkut minimálně 16 let.
  • pro třídu First Ridden do 12 let
  • pro třídu Mladý vystavovatel do 16 let.

 

Pravidla pro účast v jednotlivých třídách naleznete v Národních pravidlech Svazu chovatelů Shetlandských pony pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, LeadRein, FirstRidden, Open Ridden a Driving, která jsou k dispozici na http: //www.svtinfo.cz/Pravidla.html

 

Soutěže v rámci II.ročníku MSRŠ:

  1. Lead Rein
  2. First Ridden
  3. Mladý vystavovatel
  4. Open ridden
  5. Driving

Ostatní soutěže pro děti na pony:

 Jízda zručnosti na poníkovi vedeném vodičem

Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší a to i bez PP. Výstroj ponyho: kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné, kompletní sedlo, vodítko, bič vhodné délky může mít pouze vodič, nikoli dítě. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno. Výstroj předvádějícího: vhodné sportovní oblečení a obuv, rukavice, jezdec musí mít bezpečnostní přilbu. Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas. Průběh soutěže: Vodič vede koně po stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek a jezdec plní dané úkoly. Penalizace: porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Vyloučení ze soutěže: při opuštění kolbiště, při pádu koně, jezdce nebo obou a v případě, že podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

 

Jízda zručnosti na oprati

Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší. Výstroj ponyho: Uzdečka nebo vozová ohlávka, udidlo je v této třídě povinné, náhřbetník je povinný. Opratě vhodné délky, které musí procházet kroužky náhřbetníku, bič vhodné délky. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno. Výstroj předvádějícího: vhodné sportovní oblečení a obuv, rukavice jsou povinné, pokrývka hlavy není povinná

Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

Průběh soutěže: Předvádějící vede koně na dlouhých opratích po předem stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. V průběhu soutěže musí jít předvádějící pouze krokem (s výjimkou úseků, ve kterých je u koně předepsán klus). U koně je povolen krok a klus. U dětí do 15 let je povolena přítomnost „asistenta“ staršího 18 let. Asistent se pohybuje za koněm tak, aby v případě, že předvádějící koně nezvládá, mohl zasáhnout. Jakýkoliv zásah asistenta do vedení koně (např. hlasový nebo kontakt s opratěmi) bude penalizován.

Penalizace: Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Porušení chůze předvádějícího (neplatí pro úseky, kde je požadováno předvedení koně v klusu): první porušení – napomenutí, druhé 5 trestných bodů, třetí – vyloučení. Porušení chodu koně: první nacválání – napomenutí, druhé nacválání 5 trestných bodů, třetí nacválání – vyloučení. Vyloučení ze soutěže: v případě, že jakákoli část spřežení opustí při průjezdu trati kolbiště. Dvojice bude ze soutěže rovněž vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

 

 

Startovné: 200,-Kč

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 400,-Kč/box. Objednávka boxů písemně  do 14.dubna 2017

_____________________________________________________________________________________________

 

Jmenovité přihlášky:  zasílejte na adresu: Irena Dulavová, Prostřední Bečva 461, 756 56, mobil 732 446 662 , e-mail: idulavova@seznam.cz,  a to na  formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

_____________________________________________________________________________________________

 

Uzávěrka přihlášek:  21.4.2017

_____________________________________________________________________________________________

 

Veterinární předpisy:  před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující  všechny náležitosti pro přepravu koní a účast na svodech pro rok 2017 (tzn.:kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).

._____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Pořadatelé odmítají jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly účastníky výstavy nebo jejich koně.

 

Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.5.2017 XXII.ročník Výstavy koní na Valašsku