Jezdectvi.info

Dub 17 2018

XXIII. ROČNÍK VÝSTAVY KONÍ NA VALAŠSKU

Publikoval do kategorie Akce 383 přečtení

1.května pořádá Spolek chovatelů koní Valašska a JK Valašsko tradiční výstavu koní

 

 

XXIII. ROČNÍK VÝSTAVY KONÍ NA VALAŠSKU

Další informace na www.jkvalassko.estranky.cz

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Pořadatelé:    Spolek chovatelů koní Valašska a Jezdecký klub Valašsko, Prostřední Bečva

 

Datum konání:  1. května 2018

                                  

Místo konání: areál JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56

 

Lékařskou službu: zajistí MUDr. Marie Kjeronská

 

Veterinární službu: zajistí proti úhradě za provedené úkony MVDr.František Horník

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

XXIII. ročník Výstavy koní na Valašsku

 

Komise výstava: Aleš Fiala, Ing. Roman Klos, Ing. Ondřej Mamica, Jan Blizňák

 

8.00–  prezentace účastníků

9.00–  zahájení výstavy, předvádění a hodnocení koní dle  jednotlivých  kategorií

–   odpolední program: – jezdecké ukázky

 

Umístění  na 1.- 5.místě obdrží pohár a flot, všichni vystavující obdrží účastnický flot. Poplatek za každého vystaveného koně 100,-Kč (členové SCHK Valašsko zdarma) – dohlášení po termínu: doplatek 100,-Kč i pro členy

___________________________________________________________________________________________

 

 

III.ročník Moravský Show and Ride šampionát pony – 1.kolo

 

Posuzovatelky pony: Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

 

8.00 –  prezentace účastníků

11.00 –  zahájení SVT, předvádění a hodnocení dle jednotlivých kategorií, následně sportovní soutěže

 

Speciální výstavní třídy (SVT): průběh SVT se řídí Národními pravidly Svazu chovatelů shetlandských pony pro speciální výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Driving, pokud není v propozicích uvedeno jinak.

Mezi Mountain and Moorland plemena patří: Shetlandský pony, Velšská plemena pony a cob, Dartmoorský pony, Exmoorský pony, Fellský pony, Connemara, New Forest pony, Daleský pony a Highlandský pony. Pony musí být zapsáni v plemenné knize, která odpovídá jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné uznané zahraniční PK pro dané plemeno.

Speciální výstavní třídy:

 1. Junior vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro juniory přihlášené do seriálové soutěže „Šampionát Junior Vystavovatel“ ve věku od 17 do 21 let, kteří mohou vystavovat klisny, valachy a hřebce roční a starší bez omezení KVH. Třída je otevřena pro příslušníky následujících původních britských plemen: Mountain and Moorland plemena, WPBr, Irský kob a Shire horse. Účastnící se pony musí být zapsáni v plemenné knize, která odpovídá jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné uznané zahraniční PK pro dané plemeno. Předvádějící musí mít předepsaný výstavní oděv. Pony se předvádí na ohlávce nebo uzdečce. Hřebci dvouletí a starší (s výjimkou hřebců shetlandských pony) musí být předvedeni na uzdečce s udidlem. Dvouletí hřebci plemene shetlandský pony jsou předváděni na ohlávce, nebo uzdečce s udidlem. Tříletí a starší hřebci plemene shetlandský pony musí být předváděni na uzdečce s udidlem.
 2. Mladý vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro děti do 16let, které mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší. Předvádějící musí mít předepsaný výstavní oděv, bezpečnostní přilba je u dětí do 14 let povinná. Pony se předvádí na ohlávce nebo uzdečce.
  1. kolo MSRŠ, kategorie Shetland: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ. Po oddekorování pořadí MSRŠ proběhne druhé dekorování, a to dle věkové kategorie vystavovatelů.
  2. kolo MSRŠ kategorie Welsh: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ. Po oddekorování pořadí MSRŠ proběhne druhé dekorování, a to dle věkové kategorie vystavovatelů.
  3. Otevřená třída: třída je otevřena pro příslušníky následujících původních britských plemen: Mountain and Moorland plemena, WPBr, Irský kob a Shire horse bez omezení KVH a pro ostatní plemena pony s PP i pro pony bez PP s KVH do 148 cm. V závislosti na počtu došlých přihlášek bude tato třída rozdělena dle věku mladých vystavovatelů. Této třídy se nemohou účastnit dvojice (vystavovatel a kůň), které startují ve třídách 2a a 2b.
 3. Lead Rein: výstavní třída je otevřená pro děti od 3 do 9 let na poníkovi vedeném vodičem. V této třídě je povolen start na klisnách a valaších 4letých a starších. Předepsán je korektní jezdecký úbor a společenský oděv vodiče. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená jsou stihlová udidla, déčko, oliva (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Nánosník anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího řemínku. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny. Vodítko je zapnuté do nánosníku a otěže vedou do ruky jezdce. Vodič může mít bič nebo výstavní hůlku.
  1. kolo MSRŠ, kategorie Shetland: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
  2. kolo MSRŠ kategorie Welsh: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
  3. Otevřená Lead Rein třída: třída je otevřena pro pony s PP i bez PP s maximální KVH do 122 cm. Této třídy se nemohou účastnit dvojice (jezdec a kůň), které startují ve třídách 3a a 3b.
 4. First Ridden – třída pro děti do 12 let: V této výstavní třídě je povolen start na klisnách a valaších 4letých a starších do KVH 137 cm. Předepsán je korektní jezdecký oděv. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená jsou stihlová udidla, déčko, oliva (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Nánosník anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího řemínku. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny.
  1. kolo MSRŠ, kategorie Shetland: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
  2. kolo MSRŠ kategorie Welsh: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
  3. Otevřená Lead Rein třída: třída je otevřena pro pony s PP i bez PP s maximální KVH do 137 cm. Této třídy se nemohou účastnit dvojice (jezdec a kůň), které startují ve třídách 4a a 4b.
 5. Open Ridden – otevřená jezdecká třída: V této výstavní třídě je povolen start na klisnách, hřebcích a valaších 4letých a starších. Třída je otevřena pro příslušníky následujících původních britských plemen: Mountain and Moorland plemena, WPBr, Irský kob a Shire horse bez omezení KVH a pro ostatní plemena pony s PP i pro pony bez PP s KVH do 148 cm. Věk jezdců není omezen, s výjimkou jezdců na hřebcích. Pro skupinu malých plemen musí být jezdec na hřebci minimálně dvanáctiletý, pro skupinu velkých plemen minimálně čtrnáctiletý. Předepsán je korektní jezdecký oděv. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená jsou stihlová udidla, déčko, oliva (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Nánosník anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího řemínku. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny.
 6. Driving – otevřená třída: Všechny zápřahové třídy jsou otevřeny pro klisny, hřebce a valachy 4leté a starší s PP i bez PP a KVH do 148 cm. Kůň musí být zapřažen v korektním postroji, udidlo je v této třídě povinné.

Startovné: 200,- Kč /start

Ceny: Poháry, stužky, věcné ceny

 

Sportovní soutěže: tyto soutěže jsou přístupné pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší s PP i bez PP s KVH do 148 cm.

 1. Jízda zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedeném vodičem
 2. Jízda zručnosti pro děti do 16 let na poníkovi bez vodiče
 3. Jízda zručnosti na oprati

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 500,-Kč/box, Členové Spolku chovatelů koní Valašska 300,-Kč

Objednávka boxů písemně do 10. dubna 2018

 

Jmenovité přihlášky :  zasílejte na adresu: Irena Dulavová, JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56, mobil 732 446 662 , e-mail: idulavova@seznam.cz,  a to na formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

 

Uzávěrka přihlášek:  16.4.2018

 

Veterinární předpisy: před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní mezi okresy pro rok 2018 (tzn.: kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců nebo musí být provedeno v roce 2018.

.

Občerstvení: zajištěno formou bufetu v prostoru areálu.

 

Upozornění:  Trenéři, majitelé, rodiče a zodpovědné osoby pečlivé zváží možnosti a schopnosti svých svěřenců a dětí. V případě, že bude ohroženo zdraví nebo bezpečnost soutěžících, diváků nebo zvířat, vyhrazuje si pořadatel právo soutěžící z akce vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo, nevpustit do výstavního předvadiště či kolbiště koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu nebo koně s evidentně nepadnoucí či poškozenou výstrojí. Za bezpečnost dětí odpovídá rodič nebo jím pověřená osoba.  Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby pečlivě zvážili schopnosti svých svěřenců. Pořadatelé odmítají jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly účastníky výstavy nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XXIII. ROČNÍK VÝSTAVY KONÍ NA VALAŠSKU