Jezdectvi.info

Úno 19 2019

Moravský skokový Šampionát pony, dětí a juniorů 2019

Publikoval do kategorie Výsledky 306 přečtení

1.3.2019 úprava rozpisu (kategorie pony 11.-16.let)
Sportovní stáj Nový Jičín – Hermelín klub ve spolupráci s dalšími kluby a sponzory, pořádá Moravský skokový šampionát pony, dětí a juniorů 2019.
Seriál je určen pro jezdce ve věku 8-18.let v celkem šesti kategoriích. Celková dotace seriálu je více jak 160 000,- Kč.
Pravidla seriálu najdete v článku.

 

 

Moravský skokový Šampionát pony, dětí a juniorů 2019 (MSŠ 2019)

 

Pravidla můžete stáhnout ZDE

Vyhlašovatel: SS Nový Jičín – Hermelín klub z.s.

Pořadatelé kvalifikačních kol: Subjekty ČJF v rámci ofic. závodů ve spolupráci s SS Nový Jičín – Hermelín klub z.s.

Pořadatel finále: MH0340 Equine Sport Center Olomouc, o.p.s ve spolupráci s SS Nový Jičín – Hermelín klub z.s.

Zodpovědná osoba: Špůrková Zdeňka DiS.

Email: spurkova.zdenka@seznam.cz / Mob: 605 471 477

Informace / žebříček: Hrnčíř David

Email: davidhrncir@email.cz / Mob: 605 342 683

 

Pravidla seriálu: Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy jednotlivých závodů, dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF.

Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF ve věku 8 – 16 let na pony a jezdcům na velkých koních ve věku 12 – 18 let. Soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, tito mohou vyhrát kvalifikační kolo, avšak nemají možnost získávat body v rámci celoročního bodování seriálu a nemohou se účastnit ISUZU Velkého Finále. Seriál se skládá s  kvalifikačních kol a ISUZU Velkého Finále. Pro sportovní sezónu 2019 je počet kvalifikačních kol stanoven na 6 (šest). Poslední kvalifikační kolo se uskuteční v rámci ISUZU Velkého Finále a bude hodnoceno dvojnásobkem bodů.

Kvalifikační kola se uskuteční v rámci běžných oficiálních závodů, organizovaných jednotlivými pořadateli v průběhu sezóny 2019. Dvojice platí startovné dle Rozpisu jednotlivých soutěží.

Kvalifikace i ISUZU Velké Finále se uskuteční na parkuru předepsané obtížnosti (viz seznam kategorií). Hodnocení jednotlivých soutěží kvalifikačních kol proběhne dle čl. pravidel 298.2.1. nebo 238.2.1. (mimo ZP a Z) nebo 238.2.2. nebo 298.2.4., hodnocení Velkého finále dle čl. 276.2N. Všechny kvalifikační soutěže mohou být pořadatelem vypsány jako otevřené. V takovém případě, je nutno označit ve startovní listině dvojice bodující do seriálu zkratkou „MŠ“, startovní listina soutěže musí být ve svém záhlaví označena informací, že se jedná o kvalifikaci MSŠ 2019 a následně musí být zajištěno i samostatné vyhodnocení a dekorování kvalifikace Moravského skokového Šampionátu pony, dětí a juniorů 2019. Počet pony / koní jednoho jezdce v každé kategorii není omezen a řídí se PJS. Do výsledků a bodování seriálu se započítávají všechny výsledky jezdce, body do žebříčku sbírá dvojice (jezdec a pony / kůň). Jezdci sbírají body v jednotlivých kategoriích dle věkové příslušnosti a kategorie pony. Do seriálu není nutno se nijak speciálně přihlašovat, výsledek dvojice bude do seriálu započítán automaticky na základě startu dvojice v kvalifikačním kole dle dané odpovídající kategorie.

 

Soutěže: Všechny pony soutěže formou Handicap

 

  1. Cena Jezdeckých potřeb BUKEFALOS – PONY BENJAMIN TOUR (jezdci 8 – 12 let, pony S+A)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZP

 

  1. Cena SCHKMS – PONY OLDER TOUR (10 – 14 let, pony S+A+B)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZLP

 

  1. PONY JUNIOR TOUR (11 – 16 let, pony S+A+B)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. LP

 

  1. Cena Autoškoly ŠPŮREK – PONY MASTERS (14 – 16 let, pony A+B)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. SP

 

  1. AGROCAR CHILDERN TOUR (12 – 14 let, velké koně)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. Z

 

  1. Cena Jezdeckých potřeb PEGAS – JUNIOR TOUR (15 – 18 let, velké koně)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZL

 

Hodnocení:

Vyhodnocení každého kvalifikačního kola proběhne vždy bezprostředně po skončení soutěže. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získává dvojice body do celoročního žebříčku. Vítěz získává tolik bodů, kolik dvojic startujících v dané kategorii soutěž dokončí (navíc se vítěz kvalifikuje přímo do Velkého finále). Druhý v pořadí získává (mínus) -1 bod, třetí -2 body atd. až po posledního bodujícího jezdce, který získává 1 bod. Body za umístění, které získá dvojice, jejíž výsledek se do bodování seriálu nezapočítává (zahraniční jezdec), nebudou započítány nikomu. V případě umístění ex aequo se body dělí rovným dílem. V případě jezdců na velkých koních budou body taktéž přidělovány dle skutečného počtu účastníků dané věkové kategorie.
Do celoročního žebříčku se započítávají všechny kvalifikační výsledky dvojice.
V posledním 6. kole jsou získané body násobeny koeficientem 2!

 

ISUZU Velké Finále je určeno pro 16 dvojic. Do ISUZU Velkého Finále se přímo kvalifikují vítězové jednotlivých

kvalifikačních kol. Tyto přímo kvalifikované dvojice jsou v ISUZU Velkém Finále osvobozeni od placení startovného!!!  (v případě, že se dvojice kvalifikovala již z některého z předchozích kol, postupuje do ISUZU Velkého Finále další dvojice v pořadí). Mimo přímo kvalifikované potom dalších 10 dvojic s nejvyšším počtem bodů po kvalifikačních kolech.

ISUZU Velké Finále je jednokolová samostatná soutěž dle čl. PJS 276.2N s finálem pro 8 dvojic.

Jedna dvojice (jezdec a pony) může v rámci celoročního žebříčku bodovat ve více kategoriích, ale může startovat pouze v jednom ISUZU Velkém Finále. V základním parkuru ISUZU Velkého Finále může jezdec startovat maximálně se 2 kvalifikovanými pony / koňmi, ve finále pro 8 nejlepších již potom může startovat pouze s jedním! Jezdec se může zúčastnit ISUZU Velkého Finále pouze s ponym / koněm, se kterým se do ISUZU Velkého Finále kvalifikoval.

Při rovnosti součtu bodů  na 10. postupovém místě (po odjetí všech kvalifikačních kol), rozhoduje o postupujícím do ISUZU Velkého Finále lepší výsledek posledního kvalifikačního kola. Pokud by nastala shoda i v tomto parametru, do ISUZU Velkého Finále postupují obě dvojice, přičemž počet účastníků ISUZU Velkého Finále se úměrně zvýší na 17 (18, 19 atd.). Pokud se některá kvalifikovaná dvojice ISUZU Velkého Finále nezúčastní, postupuje do ISUZU Velkého Finále další dvojice v pořadí dle celoročního žebříčku. Toto neplatí v případě vítězů kvalifikačních kol!

Dekorováni budou vždy všichni jezdci, startující ve finále pro 8 dvojic. Nejúspěšnější jezdec se stává vítězem Moravského skokového šampionátu pony, dětí a juniorů 2019.

V rámci ISUZU Velkého Finále budou také vyhodnoceni a odměněni vítězové a umístění v rámci celoročního žebříčku!

Orgánem schvalujícím seriál MSŠ pony, děti a juniorů 2019 je OV Severomoravské oblasti ČJF. Za dodržování schválených pravidel seriálu jsou zodpovědní pořadatelé jednotlivých kvalifikačních kol. Za průběh jednotlivých soutěží zodpovídá Hlavní rozhodčí dle PJS. Za zpracování celoročního žebříčku a jeho aktualizaci na stránkách www.jezdectvi.info zodpovídá David Hrnčíř.

Povinnosti pořadatelů kvalifikačních kol je v rozpisech svých závodů uvést na první straně rozpisu „Soutěže č. 1, 5, 6, … jsou kvalifikačním kolem MSŠ pony, děti a juniorů 2019“ u dané soutěže potom „Tato soutěž je kvalifikací seriálu MSŠ 2019 – kategorie CHKMS PONY OLDER TOUR“ atd. dle jednotlivých kategorií. Hlasatelé na jednotlivých závodech musí vždy používat celý kompletní název dané kategorie dle těchto pravidel!!

V rámci kvalifikačních kol NEBUDOU sestavovány samostatné výsledkové listiny MSŠ 2019 pro jednotlivé kategorie, ale výsledky budou čerpány s celkových výsledkových listin jednotlivých soutěží!!!

Ceny: Ve všech kvalifikačních kolech bude ve všech kategoriích vyhodnoceno a dekorováno 5 nejúspěšnějších dvojic. Vítěz obdrží šerpu a pohár pro vítěze kvalifikačního kola + jezdci na 1. – 3. místě získávají medaile a věcné ceny. V rámci celoročního žebříčku budou vyhlášeny a dekorovány 3 nejúspěšnější dvojice v každé kategorii, vítěz získává šerpu a všichni tři dekorovaní věcnou cenu.
Ve velkém finále bude dekorováno 8 finalistů, vítěz obdrží šerpu a dekorovací deku na koně, jezdci na 1. – 5. místě obdrží věcné ceny. Jezdci na 1. – 3. místě navíc obdrží finanční odměnu ve výši 1500/1000/500 Kč.

CELKOVÁ HODNOTA CEN JE CCA 160.000,- Kč.
Místa a termíny konání jednotlivých kvalifikačních kol:

TJ Slovan Frenštát p/R – 1. kolo – 27. 4. 2019

JK Opava Kateřinky – 2. kolo – 10. – 12. 5. 2019 / 3. kolo 28. – 30. 6. 2019 (konkrétní dny budou upřesněny)

Hanácký Dvůr Polkovice – 4. kolo – 19. 7. 2019

TJ Slovan Frenštát p/R – 5. kolo – 11. 8. 2019

ESC Olomouc – 6. kolo – 28. 9. 2019 + ISUZU Velké Finále – 29. 9. 2019

Rozpis byl schválen 19.2.2019

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Moravský skokový Šampionát pony, dětí a juniorů 2019