Jezdectvi.info

Bře 06 2019

Změny pravidel 2019

Publikoval do kategorie Pravidla 811 přečtení

V článku najdete nejdůležitější změny všeobecných, skokových a pony pravidel , které jsou platné od 1.4.2019 .
V příloze změny týkající se technických podmínek parkuru pro pony .

 

 

Změny pravidel 2019

Všeobecná pravidla – důležité změny

 

Čl.N9.1
jezdci ve věku 8-11 let mohou startovat v hobby soutěžích pouze na pony v soutěžích společně s velkými koňmi do výšky překážek 80 cm.

 

Čl.109

Pokud na závody mohou psi, musí být na vodítku a buď vedeni člověkem, nebo přivázáni ke stacionárním objektům. Porušení tohoto nařízení bude potrestáno pokutou ve výši 100 CHF a v případě jeho opakování může být účastník požádán o opuštění místa závodů.

 

Skokové pravidla – důležité změny

Čl.203
Pokud dojde k pádu Sportovce a/nebo koně od vjezdu dvojice na kolbiště do překročení startovní čáry ve správném směru (ať bylo zvoněno ke startu či nikoliv), dvojici nebude povolen start v kole nebo soutěži. Zvoncem musí být dvojici dáno příslušné znamení.

Čl.224
V případě pádu Sportovce a/nebo koně kdykoliv na kolbišti, opracovišti nebo jinde v areálu závodů, musí být Sportovec a/nebo kůň před udělením souhlasu s pokračováním v dalším kole nebo soutěži zkontrolován zdravotnickou službou/Veterinárním delegátem.

 

Čl.235

  1. Neposlušnosti, pády atd., které se stanou mezi signálem ke startu a okamžikem, kdy dvojice překročí startovní čáru ve správném směru, se nepenalizují. Pokud dojde k pádu Sportovce a/nebo koně od vjezdu dvojice na kolbiště do překročení startovní čáry ve správném směru po zvonění ke startu, dvojici nebude start v daném kole nebo soutěži povolen. Dále, v případě pádu Sportovce a/nebo koně kdykoliv na kolbišti, ať už byl signál ke startu dán či nikoliv, není Sportovci umožněno startovat v daném kole nebo soutěži. Sportovec a/nebo kůň musí být před udělením souhlasu s pokračováním v dalším kole nebo soutěži zkontrolován zdravotnickou službou/Veterinárním delegátem. (viz Článek 224.3).
  2. Pád Sportovce a/nebo koně po projetí cílové čáry nevede nutně k vyloučení. Přesto, v případě pádu Sportovce a/nebo koně:

4.1. po projetí cílové čáry v soutěži s okamžitým rozeskakováním je dvojice z rozeskakování vyloučena a umístí se shodně se Sportovci, kteří vzdali nebo byli z rozeskakování vyloučeni. Sportovec a/nebo kůň musí být před udělením souhlasu s pokračováním v dalším kole nebo soutěži zkontrolován zdravotnickou službou/Veterinárním delegátem; 4.2. po projetí cílové čáry v soutěži s rozeskakováním (ale ne s okamžitým rozeskakováním) nebo po projetí cílové čáry prvního kola dvoukolové soutěže, musí být Sportovec a/nebo kůň před udělením souhlasu s pokračováním v rozeskakování nebo dalším kole soutěže zkontrolován zdravotnickou službou/Veterinárním delegátem;

4.3. po projetí cílové čáry v rozeskakování, po projetí cílové čáry počátečního kola, pokud se dvojice nekvalifikovala do rozeskakování, nebo po projetí cílové čáry v soutěži bez rozeskakování, musí být Sportovec a/nebo kůň před udělením souhlasu s pokračováním v dalších soutěžích závodů zkontrolován zdravotnickou službou/Veterinárním delegátem.

 

Čl.241
Vyloučení:
3.25. prvním pádu koně nebo Sportovce anebo obou na parkuru (viz Článek 224.3., 236 a 239). Pád Sportovce nebo koně po projetí cílové čáry nutně neznamená vyloučení (viz Článek 235);

3.27. skoku nebo pokusu o skok po dokončení parkuru (pokud ovšem okolnosti neznemožní dvojici zabránit skoku, např. v soutěži s okamžitým rozeskakováním nebo ve dvoufázové soutěži, kdy zvonec zazní příliš pozdě na to, aby Sportovec bezpečně ukončil parkur). Výjimkou je skok pro účely novinářů a médií, viz Článek 202).

 

 

Čl.247
1. Sportovec/družstvo, kteří byli v rozeskakování vyloučeni nebo se odhlásili, se umístí v rozeskakování/druhém kole jako poslední  .

  1. Sportovci, kteří se s povolením Sboru rozhodčích odhlásili z rozeskakování, musí být vždy umístěni jako poslední za soutěžícími, stejně se Sportovci, kteří byli vyloučení nebo kteří se vzdali na parkuru.

 

Pony pravidla:

Technické podmínky stavby parkuru : technicke podminky parkuru pony 2019

Čl.5
8. V národních soutěžích pony je soutěž soutěží, pokud na startovní listině zůstanou po jejím uzavření nejméně tři různí Sportovci z nejméně dvou subjektů. Ze soutěže, kde je jakýmkoli způsobem vyhodnocován žebříček Sportovců nebo koní, nebo jednotlivých pohárových kol nebo finále, bude započítáván výsledek, pokud danou soutěž dokončí nejméně tři různí Sportovci ze dvou subjektů. Na mistrovství oblasti může být vyhodnocen mistr oblasti z otevřené soutěže, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky.

Čl.21
1.1. V zájmu bezpečnosti musí třmeny a třmenové řemeny (týká se to i bezpečnostních třmenů) viset volně z kostry sedla a vně postranice. Soutěžící nesmí přímo nebo nepřímo upevnit jakoukoliv část svého těla přímo k postroji.

1.2. Maximální délka biče je 75 cm.

1.3. Celková maximální váha veškerého vybavení umístěná na přední nebo zadní noze ponyho (jednoduchá, nebo vícenásobná kamaše, kroužek, zvony apod.) je 500 g (bez podkov).

1.4. Použití povolených typů kamaší na zadní nohy na Pony skokových závodech viz Skoková pravidla, Článek 257.

1.5. Vázání jazyka je zakázáno. Fixace jazyka viz Veterinární pravidla, Článek 1046.

 

  1. Na kolbišti:

2.1. Oční klapky a síťky proti mouchám, které zakrývají oči, jsou zakázány.

2.2. Kůže, beránčí kůže nebo podobný materiál může být použit na každé straně (lícnici) uzdění za podmínky, že nepřekročí 3 cm šířky měřeno od hlavy koně.

2.3. Pevný martingal není na národní závody povolen. Bezudidlová uzdečka není povolena (mimo hackamore).

 

  1. Porušení ustanovení Článku 21.1. a 21.2. se trestá vyloučením.

 

 

Kompletní pravidla najdete zde : http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny pravidel 2019