Jezdectvi.info

Zář 24 2020

29.9.2020 Zkoušky výkonnosti teplokrevných klisen v zápřeži

Publikoval do kategorie Akce 1 284 přečtení

V úterý 29.9.2020 pořádá JK Coufalík zkoušky výkonnosti teplokrevných klisen v zápřeži

 

 

Zkoušky výkonnosti teplokrevných klisen

Datum konání:     29. 9. 2020 (úterý)

Místo konání:       Jezdecký areál JK Coufalík, Slavíč 41, 75361 Drahotuše

Pořadatel:            JK Coufalík, Slavíč 41, 75361 Drahotuše ve spolupráci s ASCHK

Garant:                 ASCHK a JK Coufalík

Datum uzávěrky:  27. 9. 2020

Program:               09.00 hod.  zápis klisen – Kontaktní osoba Stanislav Hošák, tel. 606 704 114.

10.30 hod.  výkonnostní zkoušky

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY JSOU ZAHRNUTY DO PRAVIDEL „UDRŽOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ GENETICKÉHO POTENCIÁLU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN“ Mze ČR.

Požadavky: dle zkušebního řádu ASCHK

Přihlášku se jménem majitele klisny, jménem a číslem klisny a určení alternativy výkonnostní zkoušky, zašlete do  27. 9. 2020 na adresu:  v.coufalik@seznam.cz, telefon 604 837 026

Peněžité plnění: Úhrada pořadateli za technické a administrativní práce činí 1000,-Kč za každou zúčastněnou klisnu.

Sankce: podle všeobecných pravidel pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti.

Předvádění: Jezdecký úbor ČJF, zelená nebo modrá polokošile se znakem ČT , bílé nebo šedé kalhoty, bíle sportovní boty. Každý majitel je povinen předvádět své koně sám, pokud toho není schopen, je povinen si najmout jinou osobu.

Veterinární podmínky:

  1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně.

Po vyložení koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární osvědčení pro přepravu koní dle platných směrnic.  Bez splnění výše uvedených veterinárních podmínek a zdravotního průkazu odevzdaného ke kontrole příslušnému veterinárnímu lékaři nebude kůň připuštěn ke zkoušce!!!

Ostatní ustanovení: Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za případná zranění nebo nehody, které by postihly účastníky VZ nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Za JK Coufalík – Václav Coufalík, tel.: 604 837 026.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 29.9.2020 Zkoušky výkonnosti teplokrevných klisen v zápřeži