Jezdectvi.info

Čvc 26 2021

KONFERENCE MÁ VÝZNAM

Publikoval do kategorie Akce 190 přečtení

Vážení členové SCHČT,

reagujeme na vzniklé manipulativní zprávy ze sociálních sítí, ohledně odborného spolku pro plemeno ČT a svolávání Konference spolku.

Připravovaná Konference SCHČT  na 3.8.2021 ve Zduchovicích má jediný účel a hlavní úkol zvolit osoby jednající za spolek a zachovat a obnovit jeho veškeré funkce, které poskytoval do roku 2016. Všechny dohady a nejasnosti ukončily soudy. Oslovili jsme především členy a chovatele, kterým není lhostejné, že celých 5 let čekali na spravedlnost a bojovali za svá práva a práva ostatních členů, kterým byla v roce 2016 odepřena jistou skupinou lidí.  Je na čase se vypořádat s následky jejich činů.  Doufáme, že v členské základně je ještě mnoho korektních lidí se špetkou důvěry a síly udělat důležitý krok pro záchranu spolku, který měl obrovskou sílu a jedinečnou pozici po více než 16 let, že lidé s dobrým úmyslem se dokáží spojit pro dobro věci a to i navzdory pokleslým a zavádějícím zprávám. Věříme v ochotu, mravní vyspělost a iniciativu oslovené členské základny, jejímž hlavním úsilím by měl být návrat ke šlechtění českého koně – českého teplokrevníka.

Nevytváříme na nikoho nátlak. Členství je dobrovolné a každý člověk se může svobodně rozhodnout, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Má možnost vstoupit do jiného začínajícího spolku nebo podpořit stávající s 20 letou tradicí, popřípadě vyčkávat a sledovat zpovzdálí.

Předesíláme, že SCHČT je stále členem ASCHK. Tedy každému členovi SCHČT plynou chovatelské výhody poskytované ASCHK, neboť od roku 2018 přebrala ASCHK vedení PK ČT. Proto členství v SCHČT pro chovatele nabývá na významu. Pokud byl SCHČT odebrán statut odborného spolku pro plemeno ČT, pak ASCHK, tak učinila neregulérním jednáním a máme za to, že představitele ASCHK k tomu vedly jednoznačně osobní zájmy. Upozorňujeme, že VH ASCHK konaná dne 22.6.2021 ve Stříteži je v několika bodech napadnutelná žalobou na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku. Valná hromada probíhala proti stanovám organizace a opět zde došlo k porušení základních členských práv (části II, článku 5, bod a) stanov ASCHK). „Každý řádný člen ASCHK ČR z.s. má tyto základní členská práva: a) vysílat své zástupce (delegáty) na valnou hromadu ASCHK ČR z.s., hlasovat na ní, podílet se na činnosti a programu ASCHK ČR z.s., volbě jeho orgánů a právo být volen do těchto orgánů.“ Nejen v tomto bodu byla SCHČT odepřena jeho práva.

Proto přijeďte podpořit SCHČT a pokusit se obnovit bývalý lesk českého teplokrevníka a opět mu dát klidný domov.

Josef Kincl st.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KONFERENCE MÁ VÝZNAM