Jezdectvi.info

Led 16 2020

Moravský skokový Šampionát pony, dětí a juniorů 2020

Publikoval do kategorie 8 170 přečtení

Výsledky po 6.kvalifikačním kole : Žebříček MSŠ po 6 kole

 

 

 

Místa a termíny konání jednotlivých kvalifikačních kol:

ESC Olomouc – 19. 04. 2020
JK Opava Kateřinky – 09. – 10. 05. 2020 (konkrétní datum bude upřesněno)
TJ Slovan Frenštát p/R – 07. 06. 2020
Hanácký Dvůr Polkovice – 27. 06. 2020
JK Sviadnov – 11. 07. 2020
ESC Olomouc – 09. 08. 2020
JK Opava Kateřinky – 7. kolo – 26. 09. 2020
JK Opava Kateřinky – Velké finále – 27. 09. 2020

 

HLAVNÍ PARTNEŘI SERIÁL:

Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska
ZALPE s.r.o. – Nový Jičín
BUKEFALOS jezdecké potřeby – Olomouc
CARGO HORTIM s.r.o. – Brno
EQUICORE jezdecké potřeby – Ostrava
KENTAUR s.r.o. – Prostějov
AGROCAR s.r.o. – Frenštát p. R.

PARTNEŘI SERIÁLU:

PEGAS jezdecké potřeby – Valašské Meziříčí
EQUESTRIAN SPORT RESULT SERVICE
AUTOŠKOLA Špůrek – Nový Jičín
DEMOZ TRADE – Ostrava

 

(MORAVSKÝ) SKOKOVÝ ŠAMPIONÁT PONY, DĚTÍ A JUNIORŮ 2020 (MSŠ 2020)

 

Vyhlašovatel: SS Nový Jičín – Hermelín klub z.s.

Pořadatelé kvalifikačních kol: Subjekty ČJF v rámci ofic. závodů ve spolupráci s SS Nový Jičín – Hermelín klub z.s.

Pořadatel Velkého finále 2020: JK Opava-Kateřinky

Zodpovědná osoba: Špůrková Zdeňka DiS.

Email: spurkova.zdenka@seznam.cz / Mob: 605 471 477

Informace / žebříček: Hrnčíř David

Email: davidhrncir@email.cz / Mob: 605 342 683

 

Pravidla seriálu: Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy jednotlivých závodů, dodržování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF v aktuálním znění.

Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF ve věku 8 – 16 let na pony a jezdcům na velkých koních ve věku 11 – 18 let. Soutěže se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, tito mohou vyhrát kvalifikační kolo, avšak nemají možnost získávat body v rámci celoročního bodování seriálu a nemohou se účastnit Velkého Finále. Seriál se skládá s  kvalifikačních kol a Velkého Finále. Pro sportovní sezónu 2020 je počet kvalifikačních kol stanoven na 6+1 (šest+jedno). Závěrečné kvalifikační kolo (+1) se uskuteční den před Velkým Finále. Body z tohoto kola se již nezapočítávají do celoročního žebříčku. Čtyři nejúspěšnější dvojice tohoto závěrečného kola se kvalifikují do Velkého finále (výsledky již dříve kvalifikovaných dvojic + vítězové kvalifikací + nejúspěšnější jezdci celoročního žebříčku – se mezi 4 kvalifikované nepočítají).

Kvalifikační kola se uskuteční v rámci běžných oficiálních závodů, organizovaných jednotlivými pořadateli v průběhu sezóny 2020. Dvojice platí startovné dle Rozpisu jednotlivých soutěží.

Kvalifikace i Velké Finále se uskuteční na parkuru předepsané obtížnosti (viz seznam kategorií). Hodnocení jednotlivých soutěží kvalifikačních kol proběhne dle čl. pravidel 238.2.1. (mimo ZP a Z) nebo 238.2.2. nebo 298.2.4., hodnocení Velkého finále dle čl. 276.2N. Všechny kvalifikační soutěže mohou být pořadatelem vypsány jako otevřené. Startovní listina soutěže musí být ve svém záhlaví označena informací, že se jedná o kvalifikaci MSŠ 2020 a následně musí být zajištěno i samostatné vyhodnocení a dekorování kvalifikace Skokového šampionátu pony, dětí a juniorů 2020. Počet pony / koní jednoho jezdce v každé kategorii není omezen a řídí se PJS. Do výsledků a bodování seriálu se započítávají všechny výsledky jezdce, body do žebříčku sbírá dvojice (jezdec a pony / kůň). Jezdci sbírají body v jednotlivých kategoriích dle věkové příslušnosti a kategorie pony. Do seriálu není nutno se nijak speciálně přihlašovat, výsledek dvojice bude do seriálu započítán automaticky na základě startu dvojice v kvalifikačním kole dle dané odpovídající kategorie.

 

Pravidla všech pony soutěží jsou dle pravidel Českého poháru pony

 

  1. KENTAUR CHILDERN TOUR (11 – 14 let, velké koně)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. Z

 

  1. AGROCAR JUNIOR TOUR (15 – 18 let, velké koně)

Kvalifikační kolo i Velké finále skok st. ZL

 

 

 

 

 

Hodnocení:

Vyhodnocení každého kvalifikačního kola proběhne vždy bezprostředně po skončení soutěže. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získává dvojice body do celoročního žebříčku. Vítěz získává tolik bodů, kolik dvojic startujících v dané kategorii soutěž dokončí (navíc se vítěz kvalifikuje přímo do Velkého finále). Druhý v pořadí získává (mínus) -1 bod, třetí -2 body atd. až po posledního bodujícího jezdce, který získává 1 bod. Body za umístění, které získá dvojice, jejíž výsledek se do bodování seriálu nezapočítává (zahraniční jezdec), nebudou započítány nikomu. V případě umístění ex aequo se body dělí rovným dílem. V případě jezdců na velkých koních budou body taktéž přidělovány dle skutečného počtu účastníků, kteří dokončili soutěž, dané věkové kategorie.
Do celoročního žebříčku se započítávají všechny kvalifikační výsledky dvojice.

 

Velké Finále je určeno pro 20 dvojic (6x vítězové kvalifikací + 10x neúspěšnější dvojice celoročního žebříčku + 4x nejúspěšnější dvojice ze 7. kola).

Do Velkého Finále se přímo kvalifikují vítězové jednotlivých kvalifikačních kol. Tyto přímo kvalifikované dvojice jsou ve Velkém Finále osvobozeni od placení startovného!!!  (v případě, že se dvojice kvalifikovala již z některého z předchozích kol, postupuje do Velkého Finále další dvojice v pořadí). Pokud dvojice zvítězí ve více kategoriích (zajistí si přímou účast ve Velkém finále), MUSÍ se po svém druhém/dalším vítězství rozhodnout ve kterém Velkém finále chce startovat!!! Nejpozději tak musí učinit do uzávěrky přihlášek následujícího kvalifikačního kola a to e-mailem na adresu davidhrncir@email.cz . Pokud tak neučiní, automaticky bude zařazen do Velkého finále, do kterého se kvalifikoval dříve!

Mimo přímo kvalifikované potom do Velkého finále postupuje dalších 10 dvojic s nejvyšším počtem bodů po kvalifikačních kolech (celoroční žebříček).

Dvacítku startujících ve Velkém finále doplní 4 neúspěšnější dvojice závěrečného 7. kola

Velké Finále je jednokolová samostatná soutěž dle čl. PJS 276.2N se Super finálem. Počet dvojic do Super finále je 10 . Startovní pořadí dvojic v rámci základního kola Velkého finále bude losováno počítačem v rámci programu Gallop!

Jedna dvojice (jezdec a pony) může v rámci celoročního žebříčku bodovat ve více kategoriích, ale může startovat pouze v jednom Velkém Finále. Pokud se jedna dvojice kvalifikuje do Velkého finále ve dvou kategoriích (jednou coby vítězové kvalifikace a jednou na body v rámci celoročního žebříčku), bude startovat ve Velkém finále, do kterého se kvalifikoval svým vítězstvím v kvalifikačním kole. Pokud se dvojice kvalifikuje do Velkého finále ve dvou kategoriích na body, bude startovat v tom Velkém finále, ve kterém bude výše žebříčkově umístěn.  V základním parkuru Velkého Finále může jezdec startovat maximálně se 2 kvalifikovanými pony / koňmi, ve finále pro 10 nejlepších již potom může startovat pouze s jedním! Jezdec se může zúčastnit Velkého Finále pouze s ponym / koněm, se kterým se do Velkého Finále kvalifikoval.

Při rovnosti součtu bodů  na 10. postupovém místě postupují do Velkého finále všechny dvojice na 10. místě!!! Pokud se některý kvalifikovaný jezdec Velkého Finále nezúčastní, postupuje do Velkého Finále další jezdec v pořadí dle celoročního žebříčku. Toto pravidlo platí i v případě vítězů kvalifikačních kol.

V každé kategorii budou ve Velkém finále dekorovány a odměněny všechny dvojice startující v Super finále. Nejúspěšnější jezdec se stává vítězem Skokového šampionátu pony, dětí a juniorů 2020.

V rámci 7. kola budou také vyhodnoceni a odměněni vítězové a umístění v rámci celoročního žebříčku!

Orgánem schvalujícím seriál MSŠ pony, děti a juniorů 2020 je OV Severomoravské oblasti ČJF. Za dodržování schválených pravidel seriálu jsou zodpovědní pořadatelé jednotlivých kvalifikačních kol. Za průběh jednotlivých soutěží zodpovídá Hlavní rozhodčí dle PJS. Za zpracování celoročního žebříčku a jeho aktualizaci na stránkách www.jezdectvi.info zodpovídá David Hrnčíř.

Povinnosti pořadatelů kvalifikačních kol je v rozpisech svých závodů uvést na první straně rozpisu „Soutěže č. 1, 5, 6, … jsou kvalifikačním kolem MSŠ pony, děti a juniorů 2020“ u dané soutěže potom „Tato soutěž je kvalifikací seriálu MSŠ 2020 – kategorie PONY OLDER TOUR“ atd. dle jednotlivých kategorií. Hlasatelé na jednotlivých závodech musí vždy používat celý kompletní název dané kategorie dle těchto pravidel!!

V rámci kvalifikačních kol NEBUDOU sestavovány samostatné výsledkové listiny MSŠ 2020 pro jednotlivé kategorie, ale výsledky budou čerpány s celkových výsledkových listin jednotlivých soutěží!!!

 

 

 

Ceny: Ve všech kvalifikačních kolech bude ve všech kategoriích vyhodnoceno a dekorováno 5 nejúspěšnějších dvojic. Vítěz obdrží šerpu pro vítěze kvalifikačního kola + jezdci na 1. – 3. místě získávají medaile a věcné ceny. V rámci celoročního žebříčku budou vyhlášeno a dekorováno 5 nejúspěšnějších dvojic v každé kategorii, vítěz získává šerpu a všech pět dekorovaných věcné ceny.
Ve velkém finále budou dekorováni všichni účastníci Super finále, vítěz obdrží šerpu a dekorovací deku na koně, všichni dekorovaní jezdci obdrží věcné ceny.

CELKOVÁ HODNOTA CEN PRO ROK 2020 PŘESAHUJE 200.000,- Kč.