Jezdectvi.info

Srp 29 2023

19.9.2023 ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI TEPLOKREVNÝCH KLISEN, PŘEHLÍDKA TŘÍLETÝCH KLISEN A KLISEN S HŘÍBATY

Publikoval do kategorie Akce 311 přečtení

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI TEPLOKREVNÝCH KLISEN, PŘEHLÍDKA TŘÍLETÝCH KLISEN A KLISEN S HŘÍBATY

Pořadatel:                  TJ Slovan Frenštát p.R., z.s.

Datum konání:          19.9.2023

Místo konání:            742 74 Tichá 557

Kontaktní osoba:     JUDr. Čeněk Šrubař tel. 603733154

 

Technické údaje, přibližný časový program:

Přejímka koní, prezence, svod:                               08.30 hod. – Kontaktní osoba S. Hošák tel. 606704114.

Zahájení předvedení na ruce – přehlídka klisen:

Poté předvedení na ruce – přehlídka klisen s hříbaty:

ZZV Předvedení pod sedlem:                                   10.00 hod.

Pokud není klisna zapsána v PK ČT, tak je třeba přijet včas, a nechat si klisnu zapsat na místě !!!

Všeobecné údaje:

Podmínky účasti: Zkoušky výkonnosti pouze pro klisny zapsané v PK ČT.

Poplatky:

Poplatek za účast klisny na ZZV: 1000,- Kč.

Poplatek za účast klisny/ klisny s hříbětem na přehlídce:

Poplatek za ustájení :  500,- Kč

 

Prezence: Po předložení dokladů a zaplacení účastnického poplatku obdrží majitel katalogové číslo

 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 17.9.2023 na mail: info@tjslovan.cz

Na přihlášky došlé po uzávěrce nebude brán zřetel!!!

V přihlášce musí být uvedeno jméno a číslo klisny, jméno a adresa majitele nebo držitele, není-li jím majitel a telefonní spojení na majitele či kontaktní osobu.

 

Veterinární podmínky:

 Standardní !!! z celého textu uvádíme především:

Koně musí být doprovázeni průkazem koně obsahujícím záznamy veterinárního lékaře o provedených zdravotních zkouškách a předepsaných vakcinacích s uvedením data poslední vakcinace, názvu a operačního čísla příslušné vakcíny.

Dále musí být v průkazu uvedeno, že:

  1. a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,
  2. b) kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců

Veterinární službu a přejímku zajišťuje pořadatel.

Předvádějící a účastníci berou na vědomí, že se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost (ošetřovatelé i koně), tzn. organizátor nezodpovídá za případnou újmu na zdraví, majetku a jiných způsobených škodách. V místě konání může probíhat namátková dopingová kontrola a odesláním přihlášky majitel souhlasí s případným testováním svého koně.

Vystavovatel i majitel koně souhlasí se zveřejněním osobních údajů, fotografií, videí či jiných záznamů z akce.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19.9.2023 ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI TEPLOKREVNÝCH KLISEN, PŘEHLÍDKA TŘÍLETÝCH KLISEN A KLISEN S HŘÍBATY