Jezdectvi.info

Pro 08 2021

Archive for the 'ČJF' Category

Published by under ČJF

Učebnice jezdectví GALOP®-PONY, GALOP® 1 a GALOP® 2

Tyto učebnice jsou jezdecké veřejnosti i nadále k dispozici. Cena 1 publikace je 100,- Kč, v případě zájmu kontaktujte Sekretariát ČJF – marketa.kramolisova@cjf.cz        

Můj klub 2022

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2022  https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Jezdecké závody od 17. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření č.448 vlády ČR ze dne 10. 5. 2021 s účinností od 17. 5. 2021 je možné pořádání jezdeckých závodů za podmínek uvedených v přiloženém dokumentu.  

Kurz Instruktor a trenér II.třídy

Zahájení kurzu Instruktor jezdectví a Trenér II. třídy v jezdectví podzim 2021 v akreditovaném středisku v Mariánských Lázních bude v sobotu 2. 10. 2021. Ukončení kurzu instruktora předpokládáme nejpozději k 15. 12. 2021, kurz pro trenéry bude ukončen do 28. 2. 2022.

Boj proti dopingu

Česká jezdecká federace zvýšila své úsilí v boji proti dopingu nejen koní, ale také jezdců, a proto ve spolupráci s Antidopingovým výborem České jezdecké federace připravila několik edukativních materiálů, kterými chce členskou základnu vzdělávat v boji proti dopingu a podpořit tak fair play zásady v jezdeckém sportu v naší zemi.  V brožuře „O dopingu“ se čtenář dozví užitečné informace, jako například […]

Úprava STP pro rok 2020

Na stránkách ČJF byly dne 14.5.2020 zveřejněny upravené sportovně technické podmínky MČR pro rok 2020 v disciplínách skoky, drezura, všestrannost a pony.

Český pohár pony a MSŠ

Lehce opožděný začátek sportovní sezóny 2020 se nezadržitelně blíží a to znamená, že se kvapem blíží také úvodní kvalifikace Moravského skokového šampionátu pony , dětí a juniorů 2020. V letošním roce se pravidla pony soutěží v rámci tohoto seriálu částečně změnila a všechny kategorie pony jsou součástí a také se řídí pravidly nového celorepublikového seriálu nesoucího název […]

Podmínky pro konání jezdeckých závodů a akcí ČJF od 11.5.2020

Výkonný výbor ČJF přijal dne 4.5.2020 hlasováním per rollam usnesení, kterým s účinností od 11.5.2020 ruší plošný zákaz pořádání jezdeckých závodů, SCM a dalších akcí pod hlavičkou ČJF a aktualizuje podmínky pro konání ZZVJ.

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

Přinášíme vám přehledovou stránku s informacemi o státní pomoci OSVČ a podnikatelům pracující ve sportu. Zdrojem informací je Národní Sportovní Agentura (NSA).

Opatření ČJF ohledně viru Covid-19

V ČJF přijal na svém jednání dne 10.3.2020 následující oficiální opatření v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19: Česká jezdecká federace v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19 ze dne 10.3.2020 s okamžitou platností ruší vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou ČJF – doškolování funkcionářů a Sportovní centra mládeže na celostátní úrovni. Platnost tohoto […]

Zákaz používání zadních kamaší eQuick-eUp

V souvislosti se změnou v mezinárodních pravidlech FEI, která se týká zákazu používání zadních chráničů firmy eQuick, schválil VV ČJF změnu i v národních pravidlech.      

Informace pro pořadatele závodů s účastí zahraničních jezdců

ČJF vydala informaci o změnách ve startech cizinců v naší republice od letošního roku . – všichni zahraniční jezdci musí mít povolení své federace ke startu v ČR s uvedením doby platnosti, disciplíny a kategorie . – zahraniční jezdci na které se nevztahuje dohoda o uznávání licencí, musí ještě pořadateli závodu uhradit poplatek na jednotlivý […]

Výzva účastníkům MČR PONY

Prosíme všechny zájemce o účast na MČR pony 2017 ve skocích a drezuře, o spolupráci. Vzhledem k prvnímu ročníku s novými věkovými kategoriemi nemáme představu o případném počtu účastníků a tak ani o časových možnostech MČR. Jelikož chceme připravit co nejpříjemnější program s co nejhladším průběhem, dovolujeme si vás požádat o předběžné přihlášky na MČR […]

Registrace v novém informačním systému JIS

Upozorňujeme všechny členy ČJF, že plné spuštění registrací a tedy i plateb za licence je v novém informačním systému postupně zaváděno a veškeré registrační funkce by měli být přístupné od 15.1.2017. Jen hromadné platby jsou přístupné již od 6.1.2017. Taktéž upozorňujeme rozhodčí, cvičitelé, trenéry a další funkcionáře, že většina těchto seznamů se do JISu převádí […]

Registrace licencí v roce 2017

OBNOVA REGISTRACÍ A LICENCÍ 2017 PROBĚHNE ZCELA JINAK, NEŽ DOSUD! V souvislosti s přechodem ČJF na nový IT systém pro vedení základní agendy o subjektech, osobách, koních, sportovních licencí, vzdělávání a sportovního kalendáře nazvaného “Jezdecký informační systém“ neboli zkráceně „JIS“, Vám zasíláme důležité informace ohledně zásadní změny, ke které dojde od 1.1.2017 a která se […]

Next »