Jezdectvi.info

Kvě 15 2020

Archive for the 'ČJF' Category

Published by under ČJF

Úprava STP pro rok 2020

Na stránkách ČJF byly dne 14.5.2020 zveřejněny upravené sportovně technické podmínky MČR pro rok 2020 v disciplínách skoky, drezura, všestrannost a pony.

Český pohár pony a MSŠ

Lehce opožděný začátek sportovní sezóny 2020 se nezadržitelně blíží a to znamená, že se kvapem blíží také úvodní kvalifikace Moravského skokového šampionátu pony , dětí a juniorů 2020. V letošním roce se pravidla pony soutěží v rámci tohoto seriálu částečně změnila a všechny kategorie pony jsou součástí a také se řídí pravidly nového celorepublikového seriálu nesoucího název […]

Podmínky pro konání jezdeckých závodů a akcí ČJF od 11.5.2020

Výkonný výbor ČJF přijal dne 4.5.2020 hlasováním per rollam usnesení, kterým s účinností od 11.5.2020 ruší plošný zákaz pořádání jezdeckých závodů, SCM a dalších akcí pod hlavičkou ČJF a aktualizuje podmínky pro konání ZZVJ.

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

Přinášíme vám přehledovou stránku s informacemi o státní pomoci OSVČ a podnikatelům pracující ve sportu. Zdrojem informací je Národní Sportovní Agentura (NSA).

Opatření ČJF ohledně viru Covid-19

V ČJF přijal na svém jednání dne 10.3.2020 následující oficiální opatření v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19: Česká jezdecká federace v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19 ze dne 10.3.2020 s okamžitou platností ruší vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou ČJF – doškolování funkcionářů a Sportovní centra mládeže na celostátní úrovni. Platnost tohoto […]

Zákaz používání zadních kamaší eQuick-eUp

V souvislosti se změnou v mezinárodních pravidlech FEI, která se týká zákazu používání zadních chráničů firmy eQuick, schválil VV ČJF změnu i v národních pravidlech.      

Informace pro pořadatele závodů s účastí zahraničních jezdců

ČJF vydala informaci o změnách ve startech cizinců v naší republice od letošního roku . – všichni zahraniční jezdci musí mít povolení své federace ke startu v ČR s uvedením doby platnosti, disciplíny a kategorie . – zahraniční jezdci na které se nevztahuje dohoda o uznávání licencí, musí ještě pořadateli závodu uhradit poplatek na jednotlivý […]

Výzva účastníkům MČR PONY

Prosíme všechny zájemce o účast na MČR pony 2017 ve skocích a drezuře, o spolupráci. Vzhledem k prvnímu ročníku s novými věkovými kategoriemi nemáme představu o případném počtu účastníků a tak ani o časových možnostech MČR. Jelikož chceme připravit co nejpříjemnější program s co nejhladším průběhem, dovolujeme si vás požádat o předběžné přihlášky na MČR […]

Registrace v novém informačním systému JIS

Upozorňujeme všechny členy ČJF, že plné spuštění registrací a tedy i plateb za licence je v novém informačním systému postupně zaváděno a veškeré registrační funkce by měli být přístupné od 15.1.2017. Jen hromadné platby jsou přístupné již od 6.1.2017. Taktéž upozorňujeme rozhodčí, cvičitelé, trenéry a další funkcionáře, že většina těchto seznamů se do JISu převádí […]

Registrace licencí v roce 2017

OBNOVA REGISTRACÍ A LICENCÍ 2017 PROBĚHNE ZCELA JINAK, NEŽ DOSUD! V souvislosti s přechodem ČJF na nový IT systém pro vedení základní agendy o subjektech, osobách, koních, sportovních licencí, vzdělávání a sportovního kalendáře nazvaného “Jezdecký informační systém“ neboli zkráceně „JIS“, Vám zasíláme důležité informace ohledně zásadní změny, ke které dojde od 1.1.2017 a která se […]

Jezdecký informační systém – JIS

– vložena prezentace systému ve fromátu PDFPočátkem roku 2017 bude spuštěn do ostrého provozu Jezdecký informační systém (JIS), který zásadním způsobem změní procesy registrace členů, koní, vydávání sportovních licencí, evidenci vzdělávání funkcionářů i přípravu sportovního kalendáře a výsledkový servis – dotkne se tedy téměř všech základních oblastí fungování ČJF.

Diskuzní fórum ČJF

ČJF zve všechny své členy na první Diskusní fórum, které proběhne dne 4.5.2016 v Pardubicích a jehož tématem bude Vzdělávání v ČJF.

Semináře pro zájemce o kvalifikaci stavitel

ČJF ve spolupráci se skokovou komisí pořádá vstupní semináře pro zájemce o kvalifikaci stavitel III. třídy. Semináře proběhnou 7.5.2016 v Hradištku u Sadské a 28.5.2016 v Olomouci. 

Aktualizace dokumentu vzdělávání

Komplexní dokument Vzdělávání v ČJF byl aktualizován a doplněn mimo jiné také o změny ZZVJ, které platí od 1.5.2016.

Dotace ČJF na projekty – Severomoravská oblast

Vložena příloha – tabulka pro projektOV se obrací na všechny subjekty naší oblasti, aby podaly návrhy na tvorbu projektů v roce 2016. Termín podání do 24.02.2016.

Next »