Jezdectvi.info

Bře 28 2018

Informace pro pořadatele závodů s účastí zahraničních jezdců

Publikoval do kategorie ČJF 943 přečtení

ČJF vydala informaci o změnách ve startech cizinců v naší republice od letošního roku .
– všichni zahraniční jezdci musí mít povolení své federace ke startu v ČR s uvedením doby platnosti, disciplíny a kategorie .
– zahraniční jezdci na které se nevztahuje dohoda o uznávání licencí, musí ještě pořadateli závodu uhradit poplatek na jednotlivý závod nebo celý rok.
Za jednotlivý závod je poplatek 500 Kč, na celý rok 1000 Kč .

Vzhledem k situaci vzniklé výpovědi dohody o startech sportovců a koní na národních závodech vypovězenou Polskou jezdeckou federací o akceptaci vzájemných startů zasíláme postup při administraci startů zahraničních jezdců na národních závodech v ČR.

1. Jezdci s licencí národní federace (NF) Slovenska , Rakouska, Maďarska předkládají pořadateli povolení příslušné NF ke startu v ČR. Není vybírán žádný poplatek za hostování.

Stejné podmínky platí i pro jezdce s licencí NF Německa, ale pouze pro závody konané do vzdálenosti do 50 km od česko-německé hranice.

2. Jezdci s licencí jiné než v bodě 1. vyjmenované NF tzn. včetně NF Polska předkládají povolení příslušné NF. Povolení musí přesně stanovit disciplínu, kategorii a na jak dlouhou dobu je platné ke startu v ČR. Jezdci jsou povinní uhradit poplatek dle bodu 4.3 resp. 4.4 Sazebníku ČJF

(členských příspěvků, licenčních a jiných poplatků). Poplatek dle bodu 4.3 je vztažen na celý jednotlivý závod. Poplatek dle bodu 4.4 pak na účast na závodech v průběhu celého kalendářního roku.

Poplatek vybírá pořadatel závodu, v případě poplatku dle bodu 4.4 pak pořadatel prvního závodu.

3. Povinností pořadatele závodu při startu zahraničního jezdce s licencí států dle bodu 2 resp. s licencí NF Německa v případě závodu, který se koná více než 50 km od česko- německé hranice, je vedle výběru poplatku vyplnění přiloženého formuláře, který:

a. slouží jezdci jako potvrzení o úhradě poplatku a (DŮLEŽITÉ) v případě úhrady poplatku dle bodu 4.4 Sazebníku jako jediné potvrzení o zaplacení poplatku na celý kalendářní rok. Předá se jezdci.

b. odešle do 10-ti dnů sekretariátu ČJF (katerina.babinska@cjf.cz), ve stejném termínu odešle také vybraný poplatek (-y) na účet č. 1732702504/0600 s variabilním symbolem 18202

4. Radě ČJF bude předložen ke schválení návrh na doplnění Sazebníku o poplatek za hostování zahraničního koně (neplést s bodem 4.1 a 4.2 Sazebníku).

Vzor formuláře v pdf.

Vzor formuláře v docx.

V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti postupu kontaktujte, prosím, sekretariát ČJF.

 

V Praze, dne 24. 3. 2018

Ing. Jaroslav Kunzl

generální sekretář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro pořadatele závodů s účastí zahraničních jezdců