Jezdectvi.info

Zář 12 2018

19.9.2018 Zkoušky výkonnosti klisen plemene ČT

Publikoval do kategorie Akce 456 přečtení

TJ Slovan Frenštát p.R. pořádá ve středu 19.9.2018 Zkoušky výkonnosti klisen českého teplokrevníka

 

Zkoušky výkonnosti klisen plemene Český teplokrevník

Datum konání:     19. 9. 2018 (středa)

Místo konání:       Jezdecký areál TJ Slovan Frenštát p/R, Tichá 557, 742 74

Pořadatel:             ASCHK a TJ Slovan Frenštát p/R

Garant:                  ASCHK a TJ Slovan Frenštát p.R.,z.s.

Datum uzávěrky: 17. 9. 2018

Program:               10.00 hod.  sportovní výkonnostní zkoušky, skok ve volnosti, drezura,

postupová řada

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY JSOU ZAHRNUTY DO PRAVIDEL „UDRŽOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ GENETICKÉHO POTENCIÁLU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN“ Mze ČR.

Požadavky: dle zkušebního řádu ASCHK

Přihlášku se jménem majitele klisny, jménem a číslem klisny a určení alternativy výkonnostní zkoušky, zašlete do  17. 9. 2018 na adresu:  info@tjslovan.cz, telefon 603 733 154

Peněžité plnění: Úhrada pořadateli za technické a administrativní práce činí 1000,-Kč za každou

zúčastněnou klisnu.

Sankce: podle všeobecných pravidel pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti.

Ustájení: Ustájení zajistí pořadatel. Ustájení v omezeném počtu nutno objednat předem tel.

603733154, cena za box 200,- Kč,  přes noc + 100,- Kč

Předvádění: Jezdecký úbor ČJF, zelená nebo modrá polokošile se znakem ČT , bílé nebo šedé kalhoty, bíle sportovní boty. Každý majitel je povinen předvádět své koně sám, pokud toho není schopen, je povinen si najmout jinou osobu.

Veterinární podmínky:

  1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně.

Po vyložení koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární osvědčení pro přepravu koní dle platných směrnic.  Bez splnění výše uvedených veterinárních podmínek a zdravotního průkazu odevzdaného ke kontrole příslušnému veterinárnímu lékaři nebude kůň připuštěn ke zkoušce!!!

 

Ostatní ustanovení: Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za případná zranění nebo nehody, které by postihly účastníky VZ nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.

Ve Frenštátě p.R., dne 5.9.2018                                       Za TJ Slovan Frenštát p.R., JUDr. Čeněk Šrubař

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19.9.2018 Zkoušky výkonnosti klisen plemene ČT