Jezdectvi.info

Srp 29 2019

Pravidla – volba dráhy a volba překážek

Publikoval do kategorie Pravidla 805 přečtení

V sobotu 31.8.2019 při Bezručově poháru se uskuteční soutěž č.3 „volba dráhy do 100 cm“ a soutěž č.4 „volba překážek do 110 cm se žolíkem“ .
V článku najdete základní pravidla těchto soutěží dle varianty rozpisu pro Bezručův pohár.

Volba dráhy čl.271

 • Soutěžící musí projet startovní čarou před absolvováním první překážky a cílovou čarou po skočení poslední překážky.
 • V této soutěži může soutěžící překonat každou překážku pouze jednou. Pořadí překážek si volí sám.
 • Překážky mohou být překonávány v libovolném směru pokud plán parkuru nestanoví jinak.
 • Tato soutěž se koná bez stanoveného času podle tabulky C (shození překážky=4 sekundy)
 • Jestliže soutěžící nepřekoná všechny překážky do 120 sekund po startu, je vyloučen.
 • Neposlušnost se penalizuje ztrátou času, třetí neposlušnost vylučuje.
 • V případě poboření překážky může soutěžící pokračovat až když je překážka znovu postavena a sbor rozhodčích dá znamení zvoncem. Soutěžící může pokračovat na libovolné překážce.
 • Výsledkem je součet času parkuru, včetně korekcí, a penalizací na parkuru .

Volba překážek čl.270

 • Soutěžící musí projet startovní čarou před absolvováním první překážky a cílovou čarou po skočení poslední překážky.
 • Při této soutěži je na kolbišti umístěn určitý počet překážek , které jsou označeny svou bodovou hodnotou od 10 do 120 bodů dle obtížnosti.
 • Překážky by měli být postaveny tak aby je soutěžící mohli skákat oběma směry.
 • Soutěžící získává na každé překážce , kterou bezchybně překonal, tolik bodů jakou bodovou hodnotou je překážka označena (10-120 bodů). Při poboření překážky soutěžící žádné body nezískává.
 • Součástí parkuru může být překážka nazvaná „žolík“ patřičně označená praporky. Soutěžící může „žolíka“ překonat dvakrát. V případě bezchybného překonání získává soutěžící pokaždé 200 bodů, za poboření se 200 bodů odečítá od celkového získaného počtu bodů soutěžícím.
 • V soutěži je pevně stanovený čas 45-90 sekund.V tomto času může soutěžící překonávat překážky v libovolném pořadí a směru.Soutěžící může každou překážku skočit 2x .
 • Znamení zvoncem oznamuje ukončení časového limitu (např. 60 sekund), během kterého je možné sbírat body. Soutěžící potom musí projet cílovou čarou z libovolného směru.
 • Jestliže stanovený čas uplyne v okamžiku, kdy kůň již odskočil na překážku, je tato překážka také započtena.
 • Žádná pobořená překážka se během parkuru znovu nestaví, ani překážka pobořená při neposlušnosti.
 •  Neposlušnost se penalizuje ztrátou času, třetí neposlušnost vylučuje.
 • Vítězem se stává soutěžící který získá nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidla – volba dráhy a volba překážek